ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Έγγραφο: ΔΕΛΤΙΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΠΟΛΙΤΗ ΤΡΙΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΖΥΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗ ΧΩΡΑΣ ΜΕΛΟΥΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Περιγραφή

Μεταξύ των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την υποβολή αίτησης για χορήγηση άδειας διαμονής σε σύζυγο Έλληνα ή πολίτη της Ε.Ε. είναι και αντίγραφο της ληξιαρχικής πράξης γάμου, από την οποία εμφαίνεται η δήλωση του γάμου στο Ειδικό Ληξιαρχείο Αθηνών. Αντίστοιχα εάν ο γάμος έχει συναφθεί με πολίτη άλλου κράτους μέλους της Ε.Ε. το σχετικό έγγραφο που προβλέπει η εθνική νομοθεσία του εν λόγω κράτους. Τα ανωτέρω δικαιολογητικά αφορούν μόνο σε περιπτώσεις γάμων που έχουν τελεσθεί στο εξωτερικό και κατά συνέπεια όταν ο γάμος τελείται στην ελληνική επικράτεια η αντίστοιχη ληξιαρχική πράξη γάμου από ελληνική αρχή είναι επαρκές δικαιολογητικό.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή