Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, σύζυγο πολίτη κράτους μέλουςτης Ε. Ένωσης, χωρίς νόμιμη

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Απόρριψη αιτήματος για χορήγηση άδειας διαμονής σε υπήκοο τρίτης χώρας, σύζυγο πολίτη κράτους μέλουςτης Ε. Ένωσης, χωρίς νόμιμη αιτιολογία

Περιγραφή

Κατόπιν σχετικών επισημάνσεων του ΣτΠ προς την κατά τόπον αρμόδια Περιφέρεια, οι ενδιαφερόμενοι κλήθηκαν εκ νέου σε συνέντευξη, και η άδεια διαμονής της συζύγου ιθαγενείας εκτός Ε.Ε. τελικά εξεδόθη, αν και κατ’ απόκλιση της τότε ισχύουσας νομοθεσίας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή