Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αλλοδαπό, σύζυγο ελληνίδας, πατέρα τριών ημεδαπών τέκνων

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους σε αλλοδαπό, σύζυγο ελληνίδας, πατέρα τριών ημεδαπών τέκνων

Περιγραφή

Ο ΣτΠ πρότεινε την χορήγηση άδειας διαμονής για ανθρωπιστικούς λόγους, δυνάμει του άρθρου 44 παρ.2 του ν.3386/2005, σε υπήκοο τρίτης χώρας, σύζυγο ελληνίδας και πατέρα τριών ημεδαπών τέκνων, ο οποίος παραιτήθηκε από τη διαδικασία εξέτασης αιτήματος χορήγησης πολιτικού ασύλου, προκειμένου να υπαχθεί στις διατάξεις του ν.3386/2005. Η Αρχή πληροφορήθηκε από την αρμόδια Διεύθυνση Αλλοδαπών και Μετανάστευσης ότι δυνάμει απόφασης του αρμοδίου Υπουργού, χορηγήθηκε η αιτούμενη άδεια διαμονής.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή