Προβλήματα λόγω καθυστέρησης προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2005/36/ΕΚ

Πόρισμα: Προβλήματα λόγω καθυστέρησης προσαρμογής της ελληνικής νομοθεσίας στην οδηγία 2005/36/ΕΚ

Περιγραφή

Η παρατεινόμενη εκκρεμότητα προσαρμογής, ήδη από 20.10.2007,της ελληνικής έννομης τάξης στις διατάξεις της οδηγίας 2005/36/ΕΚ "Σχετικά με την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων", έχει ως παρεπόμενη συνέπεια την αδυναμία αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων σε κτηνίατρους και την καταδίκη της Ελλάδας στο Δικαστήριο ΕΚ

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή