Φυσικοθεραπευτές μπόρεσαν να ανανεώσουν την άδειά τους μετά από παρέμβαση του ΣτΠ στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Φυσικοθεραπευτές μπόρεσαν να ανανεώσουν την άδειά τους μετά από παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη στον Πανελλήνιο Σύλλογο Φυσικοθεραπευτών

Περιγραφή

Άρνηση χορήγησης βεβαίωσης εγγραφής ως μέλος στον Π.Σ.Φ  σε πτυχιούχο Πανεπιστημίου της αλλοδαπής, παρότι το πτυχίο του είναι αναγνωρισμένο ως ισότιμο, με αποτέλεσμα την μη δυνατότητα άσκησης του επαγγέλματος του φυσικοθεραπευτή.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή