Λατινική γραφή κατά παρέκκλιση ΕΛΟΤ 743 στις ταυτότητες και τα διαβατήρια

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Βελτιωμένη αλλά νομικά προβληματική η νέα ρύθμιση για τη λατινική απόδοση ονοματεπώνυμων σε διαβατήρια και ταυτότητες Ελλήνων που δραστηριοποιούνται στο εξωτερικό

Περιγραφή

Από το έτος 2010 η ΕΛΑΣ, στη συνέχεια της γνωμοδότησης 9/2010 ΝΣΚ, δεν δεχόταν παρέκκλιση από το πρότυπο ΕΛΟΤ 743 στη λατινική μεταγραφή του ονοματεπώνυμου ελλήνων πολιτών στις ταυτότητες και τα διαβατήρια. Με παρέμβαση της Αρχής, η ΕΛΑΣ ζήτησε νέα γνωμοδότηση από το ΝΣΚ. Με την γνωμοδότηση 401/2011 το ΝΣΚ εκφράζει τη γνώμη ότι είναι δυνατή η αναγραφή, στη λατινική μεταγραφή, και των δύο τύπων γραφής του ονοματεπώνυμου, σύμφωνα με το ΕΛΟΤ και κατά παρέκκλιση αυτού με χρήση του αγγλικού διαζευκτικού συνδέσμου "or". Ο Συνήγορος του Πολίτη εκτιμά ότι η λύση που προκρίθηκε επιλύει προσωρινά το πρόβλημα, αλλά πρέπει να επανεξεταστεί διότι αντίκειται στην κείμενη νομοθεσία.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή