Δεκτή η κατά παρέκκλιση από το πρότυπο ΕΛΟΤ μεταγραφή στα λατινικά του ονοματεπώνυμου στο ναυτικό φυλλάδιο

Δεκτή η κατά παρέκκλιση από το πρότυπο ΕΛΟΤ μεταγραφή στα λατινικά του ονοματεπώνυμου στο ναυτικό φυλλάδιο

Περιγραφή

Πολίτες, κυρίως αλλοδαπής καταγωγής, ζήτησαν τη διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη διότι το Υπουργείο Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής απέρριπτε αιτήματά τους για την λατινική μεταγραφή του ονοματεπώνυμου, στα ναυτικά φυλλάδιά τους, κατά παρέκκλιση του προτύπου ΕΛΟΤ 743, με αποτέλεσμα τα στοιχεία των εν λόγω πολιτών να εμφανίζουν διαφορές από τα αντίστοιχα των δελτίων ταυτότητας ή των στοιχείων που τηρούνται στην χώρα καταγωγής τους.
Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε στο Υπουργείο ότι η ορθή διοικητική πρακτική επιβάλλει την ενιαία τυποποίηση των στοιχείων των Eλλήνων πολιτών σε όλα τα έγγραφα ταυτότητας, δηλαδή στο δελτίο ταυτότητας, το διαβατήριο και, επομένως, στο ναυτικό φυλλάδιο, ώστε να μην δημιουργούνται προβλήματα ταυτοπροσωπίας των ναυτικών.
Μετά από συνάντηση του Γενικού Γραμματέα Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, στελεχών του Υπουργείου και εκπροσώπου του Συνηγόρου του Πολίτη, το υπουργείο εξέδωσε Απόφαση με την οποία προβλέπεται ότι είναι δυνατή η λατινική μεταγραφή των στοιχείων στα ναυτικά φυλλάδια κατά παρέκκλιση του προτύπου ΕΛΟΤ 743, εφόσον αυτή συμφωνεί με τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή