∆εκτή για την έκδοση διαβατηρίου η συντετµηµένη αναγραφή τόπου γέννησης στο δελτίο ταυτότητας

∆εκτή για την έκδοση διαβατηρίου η συντετµηµένη αναγραφή τόπου γέννησης στο δελτίο ταυτότητας

Περιγραφή

Η Ελληνική Αστυνοµία, µε αιφνίδια απόφασή της, άρχισε να απορρίπτει αιτήµατα πολιτών για έκδοση διαβατηρίων επειδή στο δελτίο αστυνοµικής ταυτότητάς τους ο τόπος γέννησης αναγραφόταν συντετµηµένος, όπως «Θεσ/νίκη» ή «Αλεξ/πολη». Με τον ισχυρισµό ότι η αναγραφή αυτή είναι εσφαλµένη, οπότε τα δελτία ταυτότητας είναι άκυρα και δεν µπορούν να χρησιµοποιηθούν για έκδοση διαβατηρίου, η ΕΛΑΣ εξανάγκαζε τους ενδιαφερόµενους να τα αντικαταστήσουν άµεσα, προκειµένου, στη συνέχεια, να επανυποβάλουν αίτηση για διαβατήριο.

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζήτησε διευκρινίσεις από την ΕΛΑΣ, επισηµαίνοντας ότι τα δελτία ταυτότητας και τα διαβατήρια εκδίδονται από την ίδια αρχή. Η ΕΛΑΣ, εµµένοντας στις απορριπτικές πράξεις, απάντησε µε το επιχείρηµα ότι η σύντµηση είναι παράνοµη και το διαβατήριο δεν µπορεί να αποκλίνει από το δελτίο ταυτότητας. Ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε, απευθυνόµενος πλέον στην πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, διευκρινίζονταςότι η ΕΛΑΣ µπορεί να καταργήσει εφεξής τις συντµήσεις τοπωνυµίων, όχι όµως να επιβαρύνει τους πολίτες, µε απώλεια χρόνου και χρηµάτων (καταβολή συµπληρωµατικού παραβόλου).

Στη συνέχεια της παρέµβασης του Συνηγόρου του Πολίτη, η ΕΛΑΣ µετέβαλε στάση και έπαυσε να απορρίπτει αιτήµατα έκδοσης διαβατηρίων, επικαλούµενη την αρχή της χρηστής διοίκησης και απλώς υποδεικνύοντας, στους κατόχους δελτίων ταυτότητας µε συντετµηµένη αναγραφή τόπου γέννησης, ότι οφείλουν να τα αντικαταστήσουν σε εύθετο χρόνο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή