Χαρακτηρισμός τσιγγάνου, χωρίς γραμματικές γνώσεις, ως ανίκανου να υπογράψει κατά τη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας

Σύνοψη διαμεσολάβησης: Αθέμιτος ο χαρακτηρισμός πολίτη τσιγγανικής καταγωγής, χωρίς γραμματικές γνώσεις, ως ανίκανου να υπογράψει κατά τη διαδικασία έκδοσης ταυτότητας

Περιγραφή

Μετά από διαμεσολάβηση του Συνηγόρου του Πολίτη χορηγήθηκε σε πολίτη τσιγγανικής καταγωγής δελτίο αστυνομικής ταυτότητας με υπογραφή του κατόχου στο οικείο πεδίο, σε αντικατάσταση του προηγούμενου, στο οποίο υπήρχε η ένδειξη «αδυναμία υπογραφής».

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή