Διαγραφή θύματος Trafficking από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) για ανθρωπιστικούς λόγους

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Διαγραφή θύματος Trafficking από τον Εθνικό Κατάλογο Ανεπιθύμητων Αλλοδαπών (Ε.Κ.ΑΝ.Α) για ανθρωπιστικούς λόγους

Περιγραφή

Εγγραφή αλλοδαπής στον Ε.Κ.ΑΝ.Α και απαγόρευση εισόδου της στη χώρα συνεπεία ποινικής καταδίκης. Αίτηση της αλλοδαπής για διαγραφή της από τον κατάλογο ανεπιθυμήτων αλλοδαπών για ανθρωπιστικούς λόγους [θύμα παράνομης διακίνησης προσώπων (“trafficking”)]. Διαμεσολάβηση του ΣτΠ προς τη Διεύθυνση Αλλοδαπών (Τμήμα Διοικητικών Μέτρων και Απελάσεων) του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης. Διαγραφή αλλοδαπού από τον κατάλογο ανεπιθυμήτων.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή