Όροι λειτουργίας κοιμητηρίων

Ειδική Έκθεση: Όροι λειτουργίας κοιμητηρίων

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά να εξεταστεί το ενδεχόμενο να εκσυγχρονιστούν οι ρυθμίσεις που διέπουν την ίδρυση και λειτουργία των ανά την Ελλάδα κοιμητηριών και ανατρέχουν στον νόμο 582/1968.
 Αξιοποιώντας την εμπειρία του από τη διερεύνηση δεκάδων σχετικών αναφορών, ο Συνήγορος συνέταξε και απέστειλε προς τον Πρωθυπουργό, τον Πρόεδρο της Βουλής και τους συναρμόδιους Υπουργούς Ειδική Έκθεση με θέμα «Όροι λειτουργίας κοιμητηρίων». Με την εν λόγω Ειδική Έκθεση η Αρχή παρουσιάζει συνοπτικά τα κατά την κρίση της σημαντικότερα σχετικά προβλήματα, όπως αυτά έχουν αναδειχθεί μέσα από τις αναφορές των ενδιαφερόμενων πολιτών.
 
Ο Συνήγορος του Πολίτη εντοπίζει ως κύρια ζητήματα που χρήζουν άμεσης επεξεργασίας και αντιμετώπισης από τις αρμόδιες υπηρεσίες:
α) την έλλειψη χώρου στα κοιμητήρια των μεγάλων αστικών κέντρων,
β) την υιοθέτηση και ουσιαστική υλοποίηση εναλλακτικών τρόπων απόδοσης τιμής με σεβασμό στις κοσμοθεωρητικές αντιλήψεις του νεκρού (λ.χ. αποτέφρωση, εναλλακτικοί τρόποι διαχείρισης και φύλαξης των οστών),
γ) την πιστή τήρηση από τις δημοτικές αρχές των κανόνων λειτουργίας των κοιμητηρίων (λ.χ. σεβασμός δικαιωμάτων χρήσης οικογενειακού τάφου, διαδικασίες ανακομιδής),
δ) την αναθεώρηση των κανονισμών λειτουργίας των κοιμητηρίων στη βάση των σημερινών δημογραφικών δεδομένων και αναγκών,
ε) την αναθεώρηση των τελών δικαιώματος χρήσης τάφου προς την κατεύθυνση της εμπέδωσης αναλογικά ίσων όρων για όλους τους μόνιμους κατοίκους ενός Δήμου στη βάση της αρχής της ανταποδοτικότητας
στ) τη διαδικασία ενταφιασμού των νεογνών.

(από δελτίο τύπου)

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή