ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Έγγραφο: ΖΗΤΗΜΑΤΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΥ Ν. 2910/2001 ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΑΔΕΙΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Περιγραφή

Ο ΣτΠ διαπίστωσε, βάσει αναφορών ενδιαφερομένων, ότι το Υπουργείο Εργασίας απαιτεί τη χορήγηση νέας άδειας εργασίας σε κάθε περίπτωση αλλαγής εργοδότη, ανεξαρτήτως εάν ο αλλοδαπός είναι κάτοχος αρχικής εν ισχύ άδειας εργασίας διάρκειας ενός έτους, όπως ο νόμος ορίζει, και η αλλαγή του εργοδότη επέρχεται εντός του χρόνου ισχύος της εν λόγω άδειας. Επιπροσθέτως, διαπίστωσε ότι το Υπουργείο Εργασίας έχει χορηγήσει προς τις Δ/νσεις Εργασίας των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων αντικρουόμενες οδηγίες όσον αφορά στην εδαφική ισχύ των χορηγουμένων αδειών εργασίας για την παροχή εξαρτημένης εργασίας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή