ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Έγγραφο: ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΝΗΓΟΡΟΥ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΠΕΡΙ ΑΛΛΟΔΑΠΩΝ

Περιγραφή

Ο N. 3386/2005 βελτίωσε το θεσμικό πλαίσιο εισόδου και διαμονής
αλλοδαπών στη Χώρα. Ωστόσο, η εφαρμογή του νόμου αυτού έχει αναδείξει σημαντικά προβλήματα, είτε νέα είτε συνέχεια παλαιότερων. Τα εν λόγω προβλήματα ανακύπτουν κατά την εφαρμογή τόσο των τακτικών διατάξεων του νόμου όσο και των μεταβατικών (διαδικασία νομιμοποίησης). Τον Αύγουστο 2006, ο ΣτΠ, με βάση την εμπειρία του, κατέγραψε τα βασικότερα προβλήματα που τέθηκαν υπόψη του και πρότεινε στο Υπουργείο Εσωτερικών την περαιτέρω βελτίωση του νόμου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή