Αναγνώριση χρόνου νόμιμης παραμονής αλλοδαπού στη χώρα για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης χρονικής διάρκειας

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Αναγνώριση χρόνου νόμιμης παραμονής αλλοδαπού στη χώρα για χορήγηση άδειας διαμονής αόριστης χρονικής διάρκειας

Περιγραφή

Αποδεκτή έγινε από την Διοίκηση η εισήγηση του στο για ορθή εφαρμογή των διατάξεων της νομοθεσίας στις περιπτώσεις υπολογισμού του χρόνου νόμιμης παραμονής στην χώρα αλλοδαπών, προκειμένου να τους χορηγηθεί άδειας διαμονής αορίστου χρονικής διάρκειας

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή