Έκδοση άδειας διαμονής με ανάκληση απορριπτικής απόφασης

Σύνοψη διαμεσολάβησης: Έκδοση άδειας διαμονής αόριστης διάρκειας σε υπήκοο τρίτης χώρας κατόπιν ανάκλησης προηγούμενης απορριπτικής απόφασης και επανεξέτασης της σχετικής αίτησης

Περιγραφή

Αναφορά, υπηκόου Νιγηρίας, για καθυστέρηση της αρμόδιας υπηρεσίας της Περιφέρειας να χορηγήσει σε αυτόν άδεια διαμονής αόριστης χρονικής διάρκειας. Η υποβολή της αίτησης αυτής είχε γίνει κατόπιν διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Πολίτη στο πλαίσιο διερεύνησης παλιότερης αναφοράς του, όταν είχε διαπιστωθεί ότι εξαιτίας της μη ενημέρωσης του αναφερομένου από την αρμόδια υπηρεσία του Δήμου Αθηναίων, αυτός είχε προβεί σε αίτηση για άδεια διαμονής, για την οποία δεν πληρούσε τις προϋποθέσεις, ενώ κατά τον χρόνο κατάθεσης είχε δικαίωμα να υποβάλει αίτηση για άδεια διαμονής αόριστης χρονικής διάρκειας. Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής απορρίφθηκαν διαδοχικά τόσο η πρώτη αίτηση του αναφερομένου, λόγω έλλειψης προϋποθέσεων, όσο και η δεύτερη, συνεπεία της προηγούμενης απορριπτικής απόφασης - Ο Συνήγορος του Πολίτη επανήλθε με νεώτερο έγγραφο ζητώντας να επανεξετασθεί η αίτηση του αναφερομένου. Κατόπιν των ανωτέρω η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας Αττικής ενημέρωσε τον Συνήγορο του Πολίτη ότι ανακάλεσε τις προηγούμενες απορριπτικές αποφάσεις και χορήγησε σε αυτόν άδεια διαμονής αόριστης χρονικής διάρκειας.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή