Αναμόρφωση του συστήματος πιστοποίησης γνώσης ελληνικής γλώσσας κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου

Αναμόρφωση του συστήματος πιστοποίησης γνώσης ελληνικής γλώσσας κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου

Η πολιτεία ανταποκρίθηκε σε παρέμβαση του Συνηγόρου του Πολίτη, που διαπίστωσε αστοχίες στη διαδικασία εξετάσεων αλλοδαπών πολιτών που επιθυμούσαν να πιστοποιήσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα, ώστε να έχουν ευκολότερη πρόσβαση σε συγκεκριμένο τύπο άδειας διαμονής («επί μακρόν διαμένοντος»), καθώς και ευμενέστερη αξιολόγηση στη διαδικασία πολιτογράφησης. Η πολιτεία έλαβε πολύ σοβαρά τις παρατηρήσεις της Αρχής και προχώρησε αρχικά σε αναστολή των εξετάσεων και στη συνέχεια σε αναμόρφωση του συστήματος αξιολόγησης της «ελληνομάθειας» για ζητήματα πολιτογράφησης με τις ειδικές νομοθετικές προβλέψεις του ν. 4604/2019. 

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή