Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις Επιστροφές Αλλοδαπών

Ειδική έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για τις Επιστροφές Αλλοδαπών

 

Δραματική μείωση στις αναγκαστικές επιστροφές αλλοδαπών στις χώρες καταγωγής τους το 2018, σε αναντιστοιχία με τον αυξημένο αριθμό των διοικητικά κρατουμένων αλλοδαπών, διαπιστώνει ο Συνήγορος του Πολίτη στην ειδική έκθεσή του για το έτος αυτό ως εθνικός μηχανισμός εξωτερικού ελέγχου των διαδικασιών βάσει του σχετικού ενωσιακού δικαίου. Ο Συνήγορος παρατηρεί ότι τις αστυνομικές επιχειρήσεις επιστροφής επηρεάζουν και οι δυσλειτουργίες των διαδικασιών ασύλου και επισημαίνει ουσιαστικές ελλείψεις στη διασύνδεση των αρχείων των δύο υπηρεσιών. Ο Συνήγορος επισημαίνει τη σημασία της διαφάνειας και της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων σε ένα αποτελεσματικό σύστημα επιστροφών στην Ευρώπη, εστιάζοντας την κριτική του στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για αναδιατύπωση της Οδηγίας Επιστροφών. Επίσης, αναφέρεται στην πρωτοβουλία του για δικτύωση με ομόλογους θεσμούς άλλων κρατών-μελών και το Συμβούλιο της Ευρώπης   προκειμένου να υπάρξει ανεξάρτητος εξωτερικός έλεγχος και διαφάνεια στις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις επιστροφών της FRONTEX, εν όψει τροποποίησης του σχετικού Ευρωπαϊκού Κανονισμού.

Πλήρες κείμενο: PDF

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή