Ελλείψεις στην αιτιολόγηση επιλογής συμβασιούχων διδασκόντων σε Πανεπιστήμια

Ελλείψεις στην αιτιολόγηση επιλογής συμβασιούχων διδασκόντων σε Πανεπιστήμια

31 Οκτωβρίου 2007

Δελτίο Τύπου

Διερευνώντας αναφορές σχετικά με την αιτιολόγηση επιλογής συμβασιούχων διδασκόντων σε Πανεπιστήμια, ο Συνήγορος του Πολίτη διαπίστωσε ότι τα μεν πρακτικά επιλογής δεν περιέχουν πάντοτε εξατομικευμένη αιτιολογία ή δεν τηρούνται καν, τα δε ιδρύματα παραλείπουν να προβούν σε συντεταγμένη αξιολόγηση του έργου των ήδη υπηρετούντων εν όψει νέας κρίσης, ενίοτε δε ακόμη και να τεκμηριώσουν τη συνδρομή στοιχειωδών τυπικών προσόντων στα πρόσωπα εκείνων που τελικά επιλέγονται.

Είναι αδιαμφισβήτητη η αρμοδιότητα των Πανεπιστημίων να προσδιορίζουν αυτοδυνάμως τα κριτήρια επιλογής διδασκόντων και να προβαίνουν σε συγκριτική αποτίμηση των υποψηφιοτήτων κατ’ εξάσκηση ακαδημαϊκής ελευθερίας. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι το σχετικό προεδρικό διάταγμα δεν τυποποιεί διαδικασία ανάλογη εκείνης που ισχύει για την εκλογή μελών τακτικού διδακτικού προσωπικού, η λήψη των σχετικών αποφάσεων οφείλει να διέπεται από διαφάνεια και να καθιστά εφικτό τον ακαδημαϊκό έλεγχο, καθώς και τον έλεγχο νομιμότητας ως προς την πληρότητα της αιτιολογίας. Άλλωστε, οι συμβασιούχοι διδάσκοντες αφ’ ενός στηρίζουν μεγάλο μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας στα περισσότερα περιφερειακά Πανεπιστήμια, αφ’ ετέρου θεμελιώνουν προϋπηρεσία νομίμως συνεκτιμώμενη σε περίπτωση μελλοντικής συμμετοχής σε εκλογές διδακτικού προσωπικού.

Μετά την οριστική απάντηση του Υπουργείου Παιδείας ότι δεν διαθέτει περιθώρια για άσκηση των εποπτικών του αρμοδιοτήτων στο συγκεκριμένο πεδίο, προτείνεται ως μόνη διέξοδος ο εξορθολογισμός του νομικού πλαισίου που διέπει τους συμβασιούχους διδάσκοντες.

Με την πρόθεση να θέσει προς διαβούλευση το γενικότερο ζήτημα και όχι να εκθέσει μεμονωμένα ιδρύματα, ο Συνήγορος του Πολίτη δημοσιεύει στην ιστοσελίδα www.synigoros.gr το σχετικό πόρισμά του απαλείφοντας, κατ’ εξαίρεση, τα ονόματα των εμπλεκομένων Πανεπιστημίων.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή