Εξελίξεις για θέματα διορισμού σε περίπτωση θανάτου συγγενούς κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας

Εξελίξεις για θέματα διορισμού σε περίπτωση θανάτου συγγενούς κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας

12.11.07 ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ ΑΠΟ ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟΥ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΘΑΝΑΤΟΥ ΣΥΓΓΕΝΟΥΣ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Με αφορμή ατομικές αναφορές που κατατέθηκαν στον Συνήγορο του Πολίτη, τέθηκε το θέμα του διορισμού σε θέσεις μονίμων δημοσίων υπαλλήλων συγγενών θανόντων κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας. Σύμφωνα με τα στοιχεία των αναφορών οι καταγγέλλοντες πολίτες (ή καταγγέλλουσες συγγενείς) υπέβαλαν αίτηση στο Γενικό Επιτελείο Στρατού προκειμένου να διοριστούν σε θέσεις μονίμων υπαλλήλων λόγω θανάτου συγγενικών τους προσώπων, οι οποίοι απεβίωσαν κατά την εκτέλεση στρατιωτικής υπηρεσίας. Συγκεκριμένα, οι εν λόγω αναφερόμενες υπέβαλαν στο Γενικό Επιτελείο Στρατού τα σχετικά έγγραφα και δικαιολογητικά σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις των άρθρων 12 του Ν. 2109/1992, 30 του Ν. 1947/1991 και 19 του Ν. 1911/1990 για πρόσληψη, κατά παρέκκλιση των κειμένων διατάξεων, σε θέση και κλάδο ανάλογα με τα προσόντα τους. Προκειμένου να τύχουν αυτού του ευεργετήματος απαιτείται κοινή απόφαση των Υπουργών Εθνικής Άμυνας και Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, σε δύο (2) περιπτώσεις που εξετάστηκαν, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας υπέγραψε τις σχετικές αποφάσεις πλην όμως, επεστράφησαν ανυπόγραφες από τον καθ’ ύλην αρμόδιο Υφυπουργό Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης. Ο Υφυπουργός Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης αρνήθηκε να υπογράψει προβάλλοντας τις ακόλουθες αιτιολογίες:

1) Για την πρώτη περίπτωση: έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αξίωσης του διορισμού μέχρι την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους της ενώ επιπροσθέτως, ο Υφυπουργός Εσωτερικών κρίνει το πόρισμα της ΕΔΕ σημειώνοντας ότι αν και ο θανών ευρισκόταν στο στρατόπεδο και εκτελούσε διατεταγμένη υπηρεσία δεν παρατηρείται καμία επιστημονική τεκμηρίωση της συνάρτησης της παθήσεως και του θανάτου του με την εργασία του. Συνεπώς, δεν προκύπτει ότι ο θάνατος του τελευταίου επήλθε ένεκα της εκτελέσεως διατεταγμένης υπηρεσίας.

2) Για μεν την δεύτερη περίπτωση: έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αξίωσης του διορισμού μέχρι την υποβολή σχετικής αίτησης εκ μέρους της, αποδυναμώνοντας έτσι το δικαίωμά της για διορισμό. Η μελέτη του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου επιτρέπει τις ακόλουθες επισημάνσεις:

Α) Οι σύζυγοι ή ένα τέκνο ή ένας αδελφός ή μία αδελφήτων μονίμων αξιωματικών κ.λπ. που αποβιώνουν κατά την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας και ένεκα αυτής, διορίζονται, επιφυλασσομένων των διατάξεων περί κωλυμάτων διορισμού, κατ’ εξαίρεση των ισχυουσών διατάξεων και ανεξάρτητα από την ύπαρξη κενών θέσεων, ύστερα από την υποβολή σχετικής αίτησης, σε θέση ανάλογη των προσόντων τους. Οι έννοιες της διατεταγμένης υπηρεσίας και του θανάτου ένεκα αυτής δεν προκύπτουν από το κείμενο του νόμου. Το ΝΣΚ με έναν αξιοσημείωτο αριθμό γνωμοδοτήσεων (391/2002, 258/2002, 350/2001, 417/2004 κ.λπ.) έχει προσδιορίσει τις έννοιες αυτές.

Β) Η σύνδεση του θανάτου με την εκτέλεση διατεταγμένης υπηρεσίας διαπιστώνεται από τη διενέργεια ΕΔΕ, η οποία αποτελεί μέρος της σύνθετης διοικητικής πράξης του διορισμού. Το πόρισμα της ΕΔΕ, η οποία είτε είναι αυτοτελής διοικητική πράξη, η οποία μπορεί να προσβάλλεται αυτοτελώς με αίτηση ακυρώσεως είτε όχι, δεν μπορεί να ελέγχεται ως προς την ουσία του από το Υπουργείο Εσωτερικών.

Γ) Ο νομοθέτης στην περίπτωση διορισμού συγγενών θανόντων στρατιωτικών δεν θέλησε να θεσπίσει προθεσμία προκειμένου οι συγγενείς των θανόντων στρατιωτικών να ωφεληθούν του ευεργετήματος διορισμού τους στο δημόσιο. Παρότι για τα παραπάνω δεν ελήφθη απάντηση από το αρμόδιο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης, για την δεύτερη υπόθεση εκδόθηκε η αριθμ. 835/2007 απόφαση του Διοικητικού Εφετείου Αθηνών, η οποία στο σκεπτικό της συμφωνεί με τα όσα αναφέρονται στο σχετικό έγγραφο του Συνηγόρου του Πολίτη.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡEΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΤΟ WWW.SYNIGOROS.GR Τηλ.επικοινωνίας:

Ρόη Τζαβάρα

210 7289610

6979448887

1

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή