Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά ελέγχους για παραβίαση δικαιωμάτων των αλλοδαπων που μπαίνουν λάθρα στη χώρα

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά εμπεριστατωμένους ελέγχους στις καταγγελίες για σοβαρή παραβίαση δικαιωμάτων αλλοδαπών που αποπειρώνται να εισέλθουν λάθρα στη χώρα

Ο Συνήγορος του Πολίτη ζητά ανεξάρτητους και εμπεριστατωμένους ελέγχους στις καταγγελίες για σοβαρή παραβίαση δικαιωμάτων του ανθρώπου σε βάρος αλλοδαπών που αποπειρώνται να εισέλθουν λάθρα στη χώρα

Ως ιδιαιτέρως σοβαρά θεωρεί ο Συνήγορος του Πολίτη τα ευρήματα που αφορούν πρακτικές ανάσχεσης, ιδίως θαλάσσιας, και επαναπροώθησης αλλοδαπών οι οποίοι προσπάθησαν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα μας. Σε έγγραφό του που απευθύνει στους συναρμόδιους υπουργούς, ο Συνήγορος επισημαίνει ότι «η Ελλάδα θα πρέπει να εξετάζει ενδελεχώς κάθε υπόθεση σοβαρής καταγγελίας παραβίασης ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους επίμαχους τομείς διοικητικής δράσης και να κοινοποιεί ικανοποιητικά πορίσματα ελέγχου στην κοινή γνώμη».

Η επιδίωξη αυτή του Συνηγόρου εδράζεται στο ότι οι δράσεις αποτροπής-ανάσχεσης της παράνομης εισόδου αλλοδαπών στην μεθοριακή ζώνη της χώρας εκτελείται μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας και του «κοινωνικού ελέγχου», με αποτέλεσμα να μπορούν δύσκολα να τεκμηριωθούν οι ισχυρισμοί των προσώπων που καταγγέλλουν τέτοιες πρακτικές.

Επιπλέον, η Ανεξάρτητη Αρχή προχωρά ένα βήμα παραπέρα, υποστηρίζοντας ότι «η συμμετοχή ανεξαρτήτων από τις ελεγχόμενες αρχές φορέων, που έχουν ως αποστολή τους την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, θα ενίσχυε την αντικειμενικότητα και θα προσέδιδε κύρος στην ελεγκτική διαδικασία».

Ο Συνήγορος του Πολίτη θεωρεί «ως άμεσα αναγκαία τη σύνταξη ενός πρωτοκόλλου ενδεικνυόμενων ενεργειών που τα όργανα συνοριακού ελέγχου θα πρέπει να ακολουθούν κατά την αποτροπή παράνομης εισόδου αλλοδαπών στη χώρα». Ένα τέτοιο πρωτόκολλο θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο, καθώς θα διασφάλιζε τα δικαιώματα των αλλοδαπών που προσπαθούν να εισέλθουν παράνομα στη χώρα και στη σύνταξή του «θα μπορούσε ευχαρίστως να συμβάλει ο Συνήγορος του Πολίτη», καταλήγει το έγγραφο.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή