Επιδότηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας σε όλες τις αλλοδαπές μητέρες

Επιδότηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας σε όλες τις αλλοδαπές μητέρες

Δελτίο Τύπου της 24.9.2008

     Σε όλες τις αλλοδαπές μητέρες που διαμένουν νόμιμα στη χώρα θα δίνεται η επιδότηση του Οργανισμού Εργατικής Εστίας Ο Συνήγορος του Πολίτη εκφράζει την ικανοποίησή του γιατί τελικά οι αλλοδαπές μητέρες που διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα συμπεριλήφθηκαν στο πρόγραμμα "Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής" του ΟργανισμούΕργατικής Εστίας.
     Ειδικότερα, μετανάστρια μητέρα έθεσε υπόψη του Συνηγόρου του Πολίτη το θέμα της εξαίρεσης από το εν λόγω πρόγραμμα των αλλοδαπών μητέρων που προέρχονται από χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συγκεκριμένα, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος που δημοσιεύτηκε εκ μέρους του ΟΕΕ τον Αύγουστο του 2008 για την υλοποίηση πράξεων στο πλαίσιο της δράσης «Εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής» (αρ.πρωτ.55024/3-7-2008), χρηματοδοτούμενη από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, περιλάμβανε, μεταξύ των προϋποθέσεων συμμετοχής των δικαιούχων μητέρων βρεφών, νηπίων, παιδιών και εφήβων με ειδικές ανάγκες, και την ελληνική υπηκοότητα ή την υπηκοότητα κράτους-μέλους της ΕΕ. Τέτοια προϋπόθεση ωστόσο δεν προέβλεπε η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ.46855/1622/26.6.2008/ΦΕΚ Β/1186. Κυρίως όμως, ό όρος αυτός δεν φαίνεται να εναρμονίζεται με τα Ευρωπαϊκά κείμενα-πλαίσιο αυτής της ίδιας της πρωτοβουλίας του προγράμματος ως μέρους των πολιτικών προώθησης της κοινωνικής συνοχής. Οι πολιτικές αυτές, αντίθετα, φαίνονται να στοχεύουν στον εργαζόμενο πληθυσμό εν γένει, αδιακρίτως ιθαγένειας, και περιέχουν εκτενείς αναφορές για τον στόχο της ένταξης των μεταναστών και ειδικότερα των μεταναστριών και την καταπολέμηση των πολλαπλών διακρίσεων.
     Ο Συνήγορος του Πολίτη επεσήμανε την αντίφαση αυτή στον αρμόδιο Γενικό Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών και Άλλων Πόρων του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας και πρότεινε την κατάλληλη τροποποίηση της πρόσκλησης ενδιαφέροντος.
Για το εν λόγω ζήτημα έχουν παρέμβει και συλλογιικοί φορείς όπως η ΚΕΔΚΕ και η ΓΣΕΕ, και είχε κατατεθεί σχετική επερώτηση στη Βουλή. Συνεπεία όλων των παραπάνω η διοίκηση προέβη στην έκδοση τροποποιητικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης (οικ.60460/2171/28.8.2008/ΦΕΚ Β/1739). Η νέα πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΟΕΕ (56396/4.9.2008) περιλαμβάνει ρητά ανάμεσα στις δικαιούχους τις μητέρες που είναι ομογενείς ή αλλοδαπές από τρίτες χώρες και διαμένουν νόμιμα στην Ελλάδα.
    Οι εν δυνάμει δικαιούχες μητέρες μπορούν να καταθέσουν αίτηση συμμετοχής
στο πρόγραμμα από 7 έως 24 Οκτωβρίου 2008 στα Κέντρα Διανομής Αττικής και
Περιφέρειας του ΟΕΕ. Για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του
ΟΕΕ: http://www.oee.gr/docs/prosklisi_56396_4-9-2008.zip

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή