Καταπολέμηση των διακρίσεων - Πρόγραμμα Progress της ΕΕ - Επικοινωνιακές ενέργειες του Συνηγόρου για την περίοδο 2013-2014

Καταπολέμηση των διακρίσεων - Πρόγραμμα Progress της Ευρωπαϊκής Ένωσης - Επικοινωνιακές ενέργειες του Συνηγόρου του Πολίτη για την περίοδο 2013-2014

Η Ανεξάρτητη Αρχή Συνήγορος του Πολίτη στο πλαίσιο της αρμοδιότητάς της, ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού (Ν. 3304/2005), υλοποίησε το έργο με τίτλο «Combating Discrimination in the Field of Entrepreneurship: Women, young Roma and muslim immigrants». Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα Progress της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και συντονίσθηκε από το Εθνικό Κέντρο Κοινωνικών Ερευνών.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή