ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ευρωπαϊκή συνάντηση εργασίας - ΠΑΡΑΜΕΡΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

28/12/2007

Τοποθεσία: Ναύπλιο

Ημερομηνία εκκίνησης: 07/12/2007

Ημερομηνία λήξης: 08/12/2007

Παρουσίαση συμπερασμάτων

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή