Παραμονή «Ποινικών» κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια

Πόρισμα: Παραμονή «Ποινικών» κρατουμένων σε αστυνομικά κρατητήρια

Περιγραφή

Ο ΣτΠ υπέβαλε Πόρισμα στους Υπουργούς Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, επισημαίνοντας ότι τα αστυνομικά κρατητήρια, εκ του νόμου αλλά και εκ των πραγμάτων, είναι ακατάλληλα για την κράτηση προσώπου (πέραν των αναγκών μεταγωγής) και ότι οι επικρατούσες συνθήκες κράτησης δεν είναι συμβατές με τους όρους προστασίας της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και απόλαυσης των δικαιωμάτων των κρατουμένων. Επιπλέον, η επί μακρόν κράτηση, υπό τις παρούσες συνθήκες, σε αστυνομικό κρατητήριο συνιστά έκτιση ποινής σε χώρο εκτός των καταστημάτων κράτησης. Ως εκ τούτου αποτελεί παράνομη ενέργεια και στοιχειοθετεί απάνθρωπη μεταχείριση κατά την έννοια του άρ. 3 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή