Αναγνώριση αλλοδαπών μεταπτυχιακών τίτλων που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύμπραξης ΤΕΙ με αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα

Αναγνώριση αλλοδαπών μεταπτυχιακών τίτπλων σπουδών που έχουν χορηγηθεί κατόπιν σύμπραξης ημεδαπών Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ίδρυμάτων με αλλοδαπά εκπαιδευτικά ιδρύματα

Περιγραφή

Με αφορμή αναφορές ενδιαφερομένων διαπιστώθηκε ότι ο ΔΟΑΤΑΠ νομίμως δεν προβαίνει σε αναγνώριση μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών στην ειδικότητα Real Estate Management ο οποίος απονεμήθηκε από το αλλοδαπό εκπαιδευτικό ίδρυμα University of Paisley» το έτος 2005, κατόπιν σύμπραξης με το ΤΕΙ Πειραιά.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή