Υπέρμετρη καθυστέρηση της ΕΙΣΕΔΠ στην εξέταση αιτήματος αναγνώρισης αλλοδαπού τίτλου σπουδών

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Υπέρμετρη καθυστέρηση της Επιτροπής Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού στην εξέταση αιτήματος αναγνώρισης αλλοδαπού τίτλου σπουδών

Περιγραφή

Φιλόλογος εκπαιδευτικός της Β/θμιας εκπαίδευσης κατήγγειλε στον Συνήγορο του Πολίτη την πέραν κάθε ευλόγου ορίου καθυστέρηση της Επιτροπής Ισοτιμιών Σχολών Εκπαίδευσης Διδακτικού Προσωπικού (ΕΙΣΕΔΠ) να εξετάσουν αίτημά της για αναγνώριση τίτλου σπουδών μετεκπαίδευσης, που της απονεμήθηκε από την Ανώτατη Παιδαγωγική Σχολή Ludwigsburg της Γερμανίας, ως ισότιμου προς πτυχίο μετεκπαίδευσης δασκάλων του Μαράσλειου Διδασκαλείου Δημοτικής Εκπαίδευσης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή