Μεταδημοτεύσεις και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Ειδική έκθεση: Μεταδημοτεύσεις και βεβαίωση μόνιμης κατοικίας

Περιγραφή

Η έκθεση περιγράφει το ισχύον νομικό πλαίσιο και καταγράφει τα προβλήματα και σημεία τριβής, καταλήγει δε στην υπόδειξη σειράς κατευθύνσεων για την ορθή εφαρμογή του νόμου, ευελπιστώντας στην υιοθέτησή τους από τις Δημοτικές και Κοινοτικές αρχές, με σκοπό να εξαλειφθούν τα φαινόμενα κακοδιοίκησης στον συγκεκριμένο τομέα και να διασφαλισθεί ότι ο πολίτης απολαμβάνει απρόσκοπτα τα δικαιώματα που συναρτώνται με την ιδιότητα του δημότη.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή