Αναγραφή επωνύμου μητέρας στην οικογενειακή μερίδα ενήλικου τέκνου

Αναγραφή επωνύμου μητέρας στην οικογενειακή μερίδα ενήλικου τέκνου

Περιγραφή

Ο Συνήγορος του Πολίτη συνέταξε και υπέβαλε πόρισμα στον αρμόδιο Υπουργό Εσωτερικών αφού διερεύνησε αναφορά πολίτη κατά την οποία ο Δήμος Μώλου – Αγίου Κωνσταντίνου αρχικά και στη συνέχεια το Υπουργείο Εσωτερικών αρνήθηκαν να δεχτούν την αναγραφή, σε οικογενειακή μερίδα ενηλίκου, του επωνύμου που έφερε η μητέρα του κατά τον χρόνο της γέννησής του, με το επιχείρημα ότι αυτή τέλεσε άλλο γάμο και άλλαξε επώνυμο.


Ο Συνήγορος αντέτεινε ότι τα τέκνα πρέπει να φέρουν στο διηνεκές ως μητρώνυμο αυτό που είχαν κατά τη στιγμή της γέννησής τους, καθώς δεν είναι νοητό να μεταβάλλεται η δική τους αστική κατάσταση με κάθε επιγενόμενη αλλαγή επωνύμου της μητέρας τους.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή