Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών από διεπιστημονικό οργανισμό αναγνώρισης τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφορικής

Σύνοψη Διαμεσολάβησης: Αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών από διεπιστημονικό οργανισμό αναγνώρισης τίτλων Ακαδημαϊκών και πληροφορικής

Περιγραφή

Με τις διατάξεις του Ν. 3328/2005 (ΦΕΚ Α΄ – 80) καθιερώνονται νέες
προϋποθέσεις και διαδικασίες για την αναγνώριση αλλοδαπών τίτλων σπουδών ως ισοτίμων και αντιστοίχων με τους απονεμόμενους από τα ημεδαπά Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, καταργούνται όλοι οι Φορείς αναγνώρισης αλλοδαπών τίτλων σπουδών και συστήνεται νέος Οργανισμός, στον οποίο ανατίθεται
αποκλειστικώς η προαναφερόμενη αρμοδιότητα με παράλληλη κατάργηση του ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή