Αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων Νομικής με περιεχόμενο το ελληνικό δίκαιο

Αναγνώριση αλλοδαπών πτυχίων Νομικής με περιεχόμενο το ελληνικό δίκαιο

Περιγραφή

Ο ΔΟΑΤΑΠ υποχρεούται να εξετάζει και να αναγνωρίζει αλλοδαπούς τίτλους σπουδών Νομικής με περιεχόμενο το ελληνικό δίκαιο.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή