Ρυθμίσεις του ΥΔΜΗΔ σε θέματα συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στην κατεύθυνση της ισότητας των φύλων.

Ρυθμίστηκαν από το ΥΔΜΗΔ ζητήματα συμφιλίωσης οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής, στην κατεύθυνση της ισότητας των φύλων, μετά την παρέμβαση του Συνηγόρου.

Περιγραφή

Πολίτες διαμαρτυρήθηκαν στον Συνήγορο για τις προϋποθέσεις και τη διαδικασία χορήγησης άδειας ανατροφής παιδιού και άλλων σχετικών διευκολύνσεων σε υπαλλήλους με οικογενειακές υποχρεώσεις, με βάση τον υπαλληλικό κώδικα - ν. 3528/2007. Η Αρχή, ήδη από το 2010, είχε αποστείλει προς το ΥΔΜΗΔ πόρισμα για την άμεση διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των πατέρων ανηλίκων, δικαιούχων άδειας ανατροφής του άρθρου 53 του ΥΚ. Το Υπουργείο ανταποκρίθηκε στις προτάσεις του Συνηγόρου και εξέδωσε:
-Το ν. 4210/2013, άρθρο 6, με το οποίο αφενός κατήργησε την υφιστάμενη άμεση διάκριση λόγω φύλου σε βάρος των πατέρων στον ΥΚ και αφετέρου χορήγησε ένα επιπλέον εξάμηνο αδείας ανατροφής στους γονείς διδύμων και πολυδύμων, για κάθε τέκνο πέραν του ενός.
-Εγκύκλιο, με την οποία, χορηγείται πλήρες 9μηνο στους πατέρες όταν η μητέρα εργάζεται με μερική απασχόληση ή με διακεκομμένες συμβάσεις.
-Έγγραφο σύμφωνα με το οποίο, εάν εργαζόμενη δεν εξαντλήσει την κανονική ετήσια άδεια ενός εργασιακού έτους, λόγω χρήσης αδειών μητρότητας και ανατροφής, μπορεί να μεταφέρει το υπόλοιπο της αδείας στο επόμενο εργασιακό έτος.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή