Στέγαση

Όλα | 2017

2017

  • 27/04/2017 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Μη κατεδάφιση πρόχειρων κατοικιών Ρομά έως τη δημιουργία νόμιμου χώρου μετεγκατάστασης
    Κατόπιν παρέμβασης του Συνηγόρου, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Θεσσαλίας - Στερεάς Ελλάδας δεν θα προβεί σε κατεδάφιση αυθαίρετων πρόχειρων κατοικιών Ρομά στην Χαραυγή Χαλκίδας, έως ότου υποδειχθεί συγκεκριμένος χώρος μετεγκατάστασης και νόμιμης παραμονής τους, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Επίσης, τα πολεοδομικά πρόστιμα των εν λόγω κατοικιών μειώθηκαν επειδή οι κατασκευές εκτιμήθηκαν ως προσωρινές.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή