Εκπαίδευση

Όλα | 2014

2014

  • 03/12/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Διάκριση λόγω αναπηρίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση
    Στο πλαίσιο της γενικότερης αρμοδιότητάς του για την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου καθώς και της ειδικής αρμοδιότητάς του ως φορέας προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, ο Συνήγορος διαμεσολάβησε για την εγγραφή ατόμου που πάσχει από σοβαρή πάθηση στο Τμήμα Βιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.
  • 20/02/2014 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Εγγραφή και φοίτηση επιτυχόντα με νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down) σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης
    Ο Συνήγορος του Πολίτη, ως φορέας παρακολούθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης, εξέτασε αναφορά προσώπου με νοητική αναπηρία (σύνδρομο Down), με θέμα την άρνηση εγγραφής και φοίτησης του σε Ινστιτούτο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Ο Συνήγορος του Πολίτη επισήμανε ότι με βάση την αρχή της ισότητας και της μη διάκρισης, επιβάλλεται η εγγραφή του ενδιαφερόμενου στη συγκεκριμένη δομή επαγγελματικής κατάρτισης και η λήψη μέτρων που θα επιτρέψουν την ομαλή ένταξη και φοίτηση του.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή