Άνιση μεταχείριση ως προς τη λύση της σχέσης εργασίας

Όλα | 2022 | 2020 | 2018 | 2017

2022

  • 14/04/2022 - Πόρισμα
    - Δικαίωση εργαζομένης που απολύθηκε κατά τη διάρκεια εγκυμοσύνης
    Εργαζόμενη κατήγγειλε στην Επιθεώρηση Εργασίας, τον πρώην εργοδότη της, γιατί την απέλυσε, ενώ τελούσε σε εκ του νόμου προστασία λόγω εγκυμοσύνης. Το γεγονός συνιστά διάκριση λόγω φύλου και παραβίαση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας. Για τον λόγο αυτό, η Αρχή εισηγήθηκε την επιβολή των προβλεπόμενων διοικητικών κυρώσεων, στο αρμόδιο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων.

2020

  • 21/08/2020 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
    - Αποτροπή απόλυσης εγκύου εργαζόμενης με συνεργασία ΣΕΠΕ και Συνηγόρου του Πολίτη
    Εργαζόμενη σε επισιτιστική επιχείρηση υπέβαλε καταγγελία στο ΣΕΠΕ, διαμαρτυρόμενη επειδή, μόλις ενημέρωσε τον εργοδότη της ότι βρίσκεται σε κατάσταση εγκυμοσύνης, ο τελευταίος κατήγγειλε τη σύμβαση εργασίας της. Στο πλαίσιο της θεσμικής συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων, το ΣΕΠΕ ενημέρωσε τον Συνήγορο για την υπόθεση, πραγματοποιήθηκε συνάντηση και σχετικές ενέργειες. Η εργασιακή σχέση της προσφεύγουσας συνεχίστηκε ομαλά, χωρίς προβλήματα.

2018

2017

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή