Υιοθεσία

Όλα | 2017 | 2013 | 2011 | 2010 | 2007

2017

2013

 • 03/10/2013 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Απόκρυψη στοιχείων που αποκαλύπτουν την υιοθεσία σε πιστοποιητικά οικογενειακής κατάστασης.
  Ο Συνήγορος του Πολίτη διερεύνησε υπόθεση που αφορούσε την αποκάλυψη στοιχείων υιοθεσίας ανηλίκου σε πιστοποιητικά που εκδίδονται μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος του Εθνικού Δημοτολογίου. Μετά την παρέμβαση της Αρχής, το Υπουργείο Εσωτερικών έδωσε οδηγίες στην υπηρεσία Δημοτολογίου του εμπλεκόμενου Δήμου και δεσμεύθηκε για την αποστολή εγκυκλίου προς τους Δήμους της χώρας σχετικά με θέματα που αφορούν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα.

2011

 • 13/04/2011 - Διοικητική Ανταπόκριση
  - Αλλαγή επιθέτου, λόγω υιοθεσίας σε απολυτήριο τίτλο
  Το Υπουργείο Παιδείας, ανταποκρινόμενο σε πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, προέβη στην έκδοση εγκυκλίου, η οποία καθιστά σαφές ότι, ειδικά προκειμένου για μεταβολές στοιχείων των μαθητών μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, τα αποδεικτικά σπουδών (πιστοποιητικά ευρείας χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν μόνο τα νέα στοιχεία ταυτότητας, χωρίς μνεία του λόγου μεταβολής (δηλαδή της υιοθεσίας).

2010

2007

 • 21/03/2007 - Σύνοψη Διαμεσολάβησης
  - Μη δημοσιοποίηση στοιχείων υιοθεσίας ανηλίκων
  Σύνοψη διαμεσολάβησης του Συνηγόρου του Παιδιού προς τους αρμόδιους φορείς, σχετικά με το δικαίωμα προστασίας των στοιχείων υιοθεσίας ανηλίκου σε εκδιδόμενα πιστοποιητικά.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή