Πεδία παρέμβασης

Ο Συνήγορος του Πολίτη λειτουργεί, από το 2003, και ως Συνήγορος του Παιδιού. Προασπίζει και προάγει τα δικαιώματα του παιδιού (έως 18 ετών) παρεμβαίνοντας σε υποθέσεις που αφορούν ενέργειες ή παραλείψεις δημοσίων υπηρεσιών αλλά και ιδιωτών (φυσικών ή νομικών προσώπων).

Η παρέμβαση γίνεται κατόπιν εγγράφων αναφορών που υποβάλλουν οι πολίτες (παιδιά – θύματα, συγγενείς τους ή άτομα που είχαν άμεση αντίληψη παραβιάσεων) αλλά και αυτεπαγγέλτως, σε πεδία που κρίνει ως μείζονος σημασίας. Λειτουργεί επίσης ιδιαίτερη τηλεφωνική γραμμή για ανήλικους (800-11-32000, Δευτέρα - Παρασκευή 09.00-15.30) και ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο οι ανήλικοι μπορούν να συναντήσουν το ειδικευμένο προσωπικό του Συνηγόρου.

Ο Συνήγορος προβαίνει σε συστάσεις προς τους εμπλεκόμενους και προτείνει κάθε μέτρο που κρίνει αναγκαίο για την εξάλειψη των παρατηρούμενων προβλημάτων και τη διασφάλιση των δικαιωμάτων του παιδιού.

Στις αρμοδιότητές του περιλαμβάνονται ενέργειες ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και εκπαίδευσης ενηλίκων και ανηλίκων για τα δικαιώματα του παιδιού. Διατηρεί ειδική ιστοσελίδα για παιδιά, διοργανώνει επισκέψεις και συζητήσεις σε σχολεία, αλλά και ιδρύματα όλης της χώρας και έχει δημιουργήσει από το 2008 την Κοινότητα και την Oμάδα Εφήβων Συμβούλων, με συμβουλευτικό χαρακτήρα. Ο Συνήγορος διατυπώνει θεσμικές προτάσεις, επιδιώκοντας την ευρύτερη δυνατή εφαρμογή της διεθνούς σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή