Αλλαγή επιθέτου, λόγω υιοθεσίας σε απολυτήριο τίτλο

Διοικητική Ανταπόκριση: Αλλαγή επιθέτου, λόγω υιοθεσίας σε απολυτήριο τίτλο

Περιγραφή

Το Υπουργείο Παιδείας, ανταποκρινόμενο σε πρόταση του Συνηγόρου του Πολίτη, προέβη στην έκδοση εγκυκλίου, η οποία καθιστά σαφές ότι, ειδικά προκειμένου για μεταβολές στοιχείων των μαθητών μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης υιοθεσίας, τα αποδεικτικά σπουδών (πιστοποιητικά ευρείας χρήσης) θα πρέπει να αναγράφουν μόνο τα νέα στοιχεία ταυτότητας, χωρίς μνεία του λόγου μεταβολής (δηλαδή της υιοθεσίας).

 

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή