Αρχείο δημοσιοποιημένων κειμένων

Ο Συνήγορος του Πολίτη συντάσσει:

α) πορίσματα, τα οποία γνωστοποιούνται στον αρμόδιο υπουργό και στις εμπλεκόμενες υπηρεσίες·
β) ετήσιες εκθέσεις, οι οποίες υποβάλλονται στον Πρωθυπουργό και τον Πρόεδρο της Βουλής
γ) ειδικές εκθέσεις για σημαντικά θέματα ή για ζητήματα ευρύτερου ενδιαφέροντος που προκύπτουν κατά τη διερεύνηση των υποθέσεων. Οι ειδικές εκθέσεις κοινοποιούνται στον κατά περίπτωση αρμόδιο υπουργό.
δ) συνόψεις διαμεσολάβησης, στις οποίες περιγράφονται χαρακτηριστικές υποθέσεις που χειρίστηκε ο Συνήγορος του Πολίτη
ε) δελτία τύπου, με τα οποία ανακοινώνει στο τύπο σημαντικά θέματα, διαπιστώσεις και εκδηλώσεις του Συνηγόρου του Πολίτη.

Σχετικές Τοποθεσίες

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή