Ο Συνήγορος του Πολίτη σας καλωσορίζει στο ηλεκτρονικό ενημερωτικό του δελτίο (newsletter) μέσα από το οποίο θα υπάρχει τακτική ενημέρωση για όλες τις

δράσεις του. Το newsletter μας αποτελεί ένα διαδραστικό εργαλείο επικοινωνίας και μέσα από αυτό μπορείτε και εσείς να έλθετε σε επαφή μαζί μας και να ενημερωθείτε

για δράσεις που σας ενδιαφέρουν περισσότερο.

Eιδήσεις

Τo Πειθαρχικό Συμβούλιο του ΤΕΕ άσκησε πειθαρχική δίωξη σε βάρος τριών μελών του επιστημονικού προσωπικού του ΣτΠ, τα οποία εκλήθησαν να δώσουν εξηγήσεις για υπόθεση που διερεύνησαν υπό την υπηρεσιακή τους ιδιότητα, σχετικά με πολεοδομικές παραβάσεις σε ιδιωτική οικοδομή. Ο ΣτΠ ζήτησε την ανάκληση της δίωξης και επεσήμανε προς τα αρμόδια όργανα του ΤΕΕ, την παντελή έλλειψη πειθαρχικής αρμοδιότητάς τους έναντι των εγκαλουμένων. Σύμφωνα με σαφείς διατάξεις της οικείας νομοθεσίας, τα μέλη του επιστημονικού προσωπικού των ανεξαρτήτων αρχών υπάγονται στην αποκλειστική πειθαρχική δικαιοδοσία του προέδρου της κάθε ανεξάρτητης αρχής. Ανακοίνωση ΤΕΕ (PDF 42 KB)

Ο ΣτΠ διοργάνωσε στις 28 Νοεμβρίου, στα γραφεία της Αρχής, ημερίδα με θέμα Το Δένδρο και το Δάσος: Κανόνες και διαδικασίες για την αποτελεσματική προστασία των δασικών οικοσυστημάτων. Συμμετείχαν : ο Πρόεδρος του Ε' Τμήματος του ΣτΕ, πανεπιστημιακοί, στελέχη του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, δασάρχες, μέλη του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής και εκπρόσωποι περιβαλλοντικών ΜΚΟ. Οι ομιλητές κατέληξαν ομόφωνα στο συμπέρασμα ότι πρέπει χωρίς καμία περαιτέρω χρονοτριβή να αρχίσει η διαδικασία σύνταξης και ολοκλήρωσης δασικών χαρτών στο σύνολο της επικράτειας, βάσει της συνταγματικής υποχρέωσης για την εκπόνηση δασολογίου. Σε συνέχεια της ημερίδας εστάλη σχετική επιστολή στον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων. Επιστολή (PDF 59 KB).

Την Πέμπτη 14 Δεκεμβρίου ο ΣτΠ συνδιοργάνωσε με το Ινστιτούτο Τοπικής Αυτοδιοίκησης ημερίδα με θέμα Διαφάνεια και Αυτοδιοίκηση. Διαδικασίες ελέγχου και αποτελεσματικότητα. Δελτίο τύπου

Αξιοποιώντας τις διαπιστώσεις του από την επεξεργασία δεκάδων αναφορών, ο ΣτΠ εξέδωσε Ειδική Έκθεση (PDF 226 KB) για τις δυσλειτουργίες κατά την έκδοση διαβατηρίων από τις αστυνομικές αρχές. Ο ΣτΠ επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής έχει δοθεί πολύ μεγαλύτερο βάρος στην ασφάλεια των διαβατηρίων από όσο στον εξορθολογισμό της διαδικασίας, την αποφυγή της ταλαιπωρίας των πολιτών, την εγγύηση των δικαιωμάτων τους και την εφαρμογή πρακτικών χρηστής διοίκησης. Η Έκθεση καταλήγει σε συγκεκριμένες προτάσεις, μεταξύ άλλων, για την τροποποίηση του λογισμικού, την εκ των προτέρων ενημέρωση των αιτούντων σε σχέση με τη λατινική απόδοση ονοματεπωνύμων, την αναδιοργάνωση του συστήματος παραλαβής αιτήσεων στα αστυνομικά τμήματα και στα προξενεία, τον συμψηφισμό των καταβληθέντων παραβόλων που αντιστοιχούσαν στην υπολειπόμενη χρονική ισχύ των παλαιών διαβατηρίων, την επιβάρυνση του δημοσίου με το κόστος επανέκδοσης λόγω εσφαλμένης εγγραφής και την κατάργηση του ελέγχου τυχόν εγγραφής στο ηλεκτρονικό αρχείο καταζητουμένων.

Τη Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου έγινε η παρουσίαση του πρώτου τεύχους του επιστημονικού περιοδικού Ανεξάρτητη Αρχή το οποίο εκδίδεται από το προσωπικό του ΣτΠ σε συνεργασία με τις εκδόσεις Αντ. Ν Σάκκουλα. Πρόσκληση (PDF 128 KB)

Στο πλαίσιο των δράσεών του για την προαγωγή των δικαιωμάτων του παιδιού, ο Συνήγορος του Παιδιού σχεδίασε και παρήγαγε 60.000 σελιδοδείκτες τεσσάρων διαφορετικών σχεδίων, στους οποίους αναγράφονται τα δικαιώματα των παιδιών καθώς και πληροφορίες για τον Συνήγορο . Στους σελιδοδείκτες, οι οποίοι θα αποσταλούν σε γυμνάσια όλης της χώρας, γίνεται επίσης παραπομπή στην ιστοσελίδα του Συνήγορου του Παιδιού καθώς και στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

 

Ο Συνήγορος του Πολίτη για τις Διακρίσεις

 • Ο ΣτΠ παρενέβη για το ζήτημα της διακριτικής μεταχείρισης σε βάρος των γυναικών κατά την εισαγωγή υποψηφίων στις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού, λόγω ανεπαρκούς αιτιολόγησης των σχετικών ποσοστώσεων. Σύνοψη διαμεσολάβησης
 • Ο ΣτΠ κλήθηκε και ήδη συμμετέχει στο "Expert Group on Promotion of a Uniform Implementation of Gender Equality Legislation" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Συνέντευξη

Aπαντά η κυρία Σοφία Κουκούλη-Σπηλιωτοπούλου, Δικηγόρος, Ανεξάρτητη εμπειρογνώμονας Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Μέλος Εθνικής Επιτροπής για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου.

1. Εισάγει, κατά τη γνώμη σας, κάποια αξιοσημείωτη καινοτομία στην ελληνική έννομη τάξη και κοινωνία η ενσωμάτωση της Οδηγίας 2002/73/ΕΚ;
Η Οδηγία 2002/73 τροποποιεί την Οδηγία 76/207. Η παλιά Οδηγία ίσχυε όπως την ερμήνευσε, με πλουσιότατη νομολογία, το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΔΕΚ). Με την ίδια έννοια ίσχυε και ο Ν. 1414/1984 που την ενσωμάτωσε. Οι περισσότεροι «νέοι» κανόνες της Οδηγίας 2002/73 κωδικοποιούν νομολογία του ΔΕΚ. Γι' αυτό ισχύουν από χρόνια και υπάρχει σχετική ελληνική νομολογία. Άλλωστε, αντιστοιχούν σε κανόνες του Συντάγματος. Παραδείγματα: πεδίο εφαρμογής της ισότητας (ιδιωτικός και δημόσιος τομέας)? ορισμοί άμεσης και έμμεσης διάκρισης? επιταγές για προστασία της μητρότητας και πατρότητας? επιταγή για αποτελεσματική δικαστική προστασία (περιλαμβάνει και την προστασία του θύματος διάκρισης, και όσων το υποστηρίζουν, από αντίποινα του εργοδότη, τον κανόνα περί βάρους απόδειξης, την απαίτηση αποτελεσματικών κυρώσεων στους δράστες διακρίσεων)? θετικά μέτρα. Κυριότεροι νέοι κανόνες: η απαγόρευση της παρενόχλησης και σεξουαλικής παρενόχλησης, για την καταπολέμηση των οποίων υπήρχε όμως κοινοτική Σύσταση, που έχει εφαρμοστεί κι από ελληνικά δικαστήρια σε συνδυασμό με ελληνικές διατάξεις, η δυνατότητα συνδικαλιστικών κι άλλων οργανώσεων να ασκούν ενώπιον δικαστηρίων και διοικητικών αρχών τα δικαιώματα των θυμάτων διάκρισης, οι απαιτήσεις προώθησης κοινωνικού διαλόγου, για προαγωγή της ισότητας, και ορισμού ανεξάρτητου φορέα για παρακολούθηση της εφαρμογής της. Έτσι, η Οδηγία εισάγει κυρίως επιταγές για λήψη μέτρων προς ευρύτερη ευαισθητοποίηση και πραγματική εφαρμογή της ισότητας, πέρα από την (ήδη επιβεβλημένη) δικαστική προστασία κατόπιν πρωτοβουλίας του θύματος διάκρισης.

2. Θεωρείτε ότι ο νέος νόμος θα είναι εξίσου αποτελεσματικός στον ιδιωτικό τομέα απασχόλησης όσο και στον δημόσιο;
Στον ιδιωτικό τομέα, διακρίσεις, ιδίως κατά γυναικών, είναι συχνότερες, αλλά συγκαλυμμένες και δυσαπόδεικτες, και (δικαιολογημένα) εντονότερος ο φόβος αντιποίνων του εργοδότη σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίδρασης. Ο νέος νόμος είναι σε γενικές γραμμές επιτυχής, κι αν εφαρμοσθεί «υπό το φως» του Κοινοτικού Δικαίου, πράγμα επιβεβλημένο, θα είναι αποτελεσματικός παντού. Έχει όμως ορισμένες ελλείψεις, που μπορούν να μειώσουν την αποτελεσματικότητά του ιδίως στον ιδιωτικό τομέα. Παραδείγματα: Ενώ η Οδηγία απαιτεί να μπορούν να κινούν οι οργανώσεις «κάθε δικαστική διαδικασία» για τα δικαιώματα των θυμάτων διακρίσεων, ο νόμος προβλέπει μόνον παρέμβασή τους σε δίκες που έχουν κινήσει τα θύματα. Επίσης, γι' αυτό το ζήτημα, όπως και για το βάρος της απόδειξης, δεν έγιναν οι αναγκαίες τροποποιήσεις των Κωδίκων Δικονομίας, ώστε να γίνουν οι κανόνες γνωστοί και να εφαρμοστούν. Η Οδηγία απαιτεί διάλογο μεταξύ κοινωνικών εταίρων και μεταξύ κρατικών φορέων και ΜΚΟ που επιδιώκουν την ισότητα. Ο νόμος προβλέπει το πρώτο, αλλά περιορίζει το δεύτερο σε διάλογο της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (ΟΚΕ) με τις οργανώσεις-μέλη της, πράγμα που δεν ανταποκρίνεται στους ορισμούς της Οδηγίας. Πάντως, όλες οι απαιτήσεις της Οδηγίας ισχύουν.

3. Έχουν διατυπωθεί ενστάσεις για επικείμενη πλημμυρίδα αβάσιμων ή ακόμη και εκβιαστικών καταγγελιών με βάση τον νέο νόμο, ιδιαίτερα εν όψει της ρύθμισης για τη σεξουαλική παρενόχληση σε συνδυασμό με την προβλεπόμενη αντιστροφή του βάρους απόδειξης. Θεωρείτε ότι ο κίνδυνος αυτός είναι υπαρκτός;
Δεν πρόκειται για αντιστροφή, αλλά για μεταφορά του βάρους. Όποιος ισχυρίζεται, ενώπιον διοικητικής αρχής ή δικαστηρίου (πλην ποινικού), ότι υπέστη διάκριση, πρέπει να επικαλεσθεί και ν' αποδείξει γεγονότα που οδηγούν σε πιθανολόγηση (ή θεμελιώνουν τεκμήριο) της διάκρισης, οπότε ο φερόμενος ως δράστης πρέπει ν' αποδείξει ότι δεν υπήρξε διάκριση. Πρόκειται για ήδη ισχύοντα κανόνα που αφορά και (αλλά όχι μόνο) κάθε είδους παρενόχληση. Τον διατύπωσε το ΔΕΚ προ πολλών ετών και περιέχεται σε τρεις (προγενέστερες της Οδηγίας 2002/73) Οδηγίες που απαγορεύουν διακρίσεις λόγω φύλου ή για άλλους λόγους, καθώς και στο ΠΔ 105/2003 και στον Ν. 3304/2005, κατά συμμόρφωση προς αυτές τις Οδηγίες. Η συμμόρφωση όμως είναι ελλιπής, αφού ο κανόνας δεν ενσωματώθηκε στους Δικονομικούς Κώδικες - το ίδιο ελάττωμα έχει ο νέος νόμος. Η σεξουαλική παρενόχληση είναι σοβαρό πρόβλημα. Εκείνο που είναι ανησυχητικό είναι η συχνότητα και ατιμωρησία της, λόγω έλλειψης αποδείξεων, ή/και αιδούς των θυμάτων, και εκβιασμών: συχνά, τα θύματα κι οι μάρτυρές τους υφίστανται μηνύσεις, που αποθαρρύνουν κάθε αντίδραση ή/και οδηγούν σε απόρριψη αγωγών. Ο κίνδυνος λοιπόν υπάρχει, αλλά αφορά τα θύματα και την ποιότητα του εργασιακού περιβάλλοντος - όχι τους δράστες.

4. Η Διεύθυνση Επιστημονικών Μελετών της Βουλής επισημαίνει στην έκθεσή της επί του νομοσχεδίου, ότι «η ανάθεση των αρμοδιοτήτων στον Συνήγορο του Πολίτη, ο οποίος απολαμβάνει προσωπικής και λειτουργικής ανεξαρτησίας, βρίσκεται σε αρμονία με τις επιταγές της Οδηγίας. . Με την ανάθεση κεντρικού εποπτικού αλλά και ουσιαστικού ρόλου σε έναν φορέα αποφεύγεται ο κατακερματισμός των αρμοδιοτήτων και επιτυγχάνεται η αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των σχετικών θεμάτων». Συμφωνείτε με τη διαπίστωση αυτή;
Είναι αναμφίβολη η τυπική και ουσιαστική καταλληλότητα του Συνηγόρου γι' αυτό το έργο, όπως επισήμανε, πριν από την Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής, η Εθνική Επιτροπή Δικαιωμάτων του Ανθρώπου στις παρατηρήσεις της επί του Νομοσχεδίου (www.nchr.gr).

 

Πορίσματα - Προτάσεις

 

Αποδοχή προτάσεων απο τη διοίκηση

 • Το ΥΠΕΣΔΔΑ εξέδωσε εγκύκλιο, ανταποκρινόμενο σε υπόδειξη του ΣτΠ για την εφαρμογή του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας όταν υπάλληλοι υποβάλλουν αιτήματα στις υπηρεσίες τους. Επιστολή (PDF 57 KB), Εγκύκλιος (PDF 283 KB)
 • Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ, το ΥΠΕΣΔΔΑ απέστειλε οδηγίες προς τις Περιφέρειες, προκειμένου να αποδέχονται ως δικαιολογητικό, για την έκδοση δελτίου διαμονής πολιτών τρίτων χωρών που είναι σύζυγοι ευρωπαίων, τη ελληνική ληξιαρχική πράξη γάμου.
 • Σε νομοσχέδιο για την τροποποίηση του νόμου περί εισόδου και διαμονής αλλοδαπών, το οποίο εισηγήθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών στην Κυβερνητική Επιτροπή τον Οκτώβριο 2006, περιλαμβάνονται προτάσεις του ΣτΠ. Δελτίο τύπου - Προτάσεις
 • Ύστερα από εισήγηση του ΣτΠ, τα Υπουργεία Εσωτερικών & Δημόσιας Τάξης απέστειλαν οδηγίες (PDF 172 KB) προς τις Περιφέρειες για τη δυνατότητα επανακατάθεσης αιτήσεων πολιτικού ασύλου από όσους είχαν ανακαλέσει προηγούμενη αίτηση.
 • Μετά την παρέμβαση του ΣτΠ, το Υπουργείο Παιδείας εξέδωσε εγκύκλιο, σύμφωνα με την οποία «το μυστήριο της εξομολόγησης δεν μπορεί να τελείται μέσα στις σχολικές μονάδες».
 • Εφαρμόζοντας το νέο νομοθετικό πλαίσιο και τροποποιώντας την παλαιότερη πρακτική του, το Διοικητικό Συμβούλιο του ΔΟΑΤΑΠ προέβη σε αναγνώριση τίτλων σπουδών OpenUniversities, DistanceLearning & ExternalDegrees ως ισότιμων και αντίστοιχων προς ελληνικά πτυχία. Δελτίο τύπου (PDF 85 KB)
 • Ύστερα από εισήγηση του ΣτΠ, το Υπουργείο Εσωτερικών απέστειλε οδηγίες προς τα ληξιαρχεία για την υποχρέωση ονοματοδοσίας ανεξάρτητα από τυχόν προηγηθείσα βάπτιση και την έλλειψη νομικής ισχύος του «βαπτιστικού ονόματος», εαν αυτό καταχωρήθηκε χωρίς να έχουν τηρηθεί οι νόμιμες προϋποθέσεις ονοματοδοσίας.
 • Ο Δήμος Αθηναίων έκανε δεκτή τη θέση του ΣτΠ για την απάλειψη από τα πιστοποιητικά γέννησης και οικογενειακής κατάστασης στοιχείων σχετικών με τον τρόπο κτήσης της ιθαγένειας ή της ιδιότητας του δημότη ανήλικων τέκνων, όταν αυτή είναι αποτέλεσμα υιοθεσίας.
 • Μετά από παρέμβαση του ΣτΠ , ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων εξέδωσε απόφαση για την παραχώρηση έκτασης στο Πολύκαστρο Κιλκίς για βιοτεχνική χρήση.
 • Το Υπουργείο Περιβάλλοντος Χωροταξίας & Δημοσίων Έργων υιοθέτησε τις προτάσεις του ΣτΠ και προέβη σε νομοθετική ρύθμιση σχετικά με τη διαδικασία διαγραφής μηχανημάτων έργων. Πόρισμα - Διοικητική ανταπόκριση
 • Η ΕΥΔΑΠ αποδέχθηκε πρόταση του ΣτΠ και δεν επιβάρυνε με τέλος χαρτοσήμου δικαιούχο αποζημίωσης από τροχαίο ατύχημα λόγω ελλιπούς συντήρησης οδοστρώματος . Σύνοψη διαμεσολάβησης
 • Το Υπουργείο Μεταφορών & Επικοινωνιών υιοθέτησε πρόταση του ΣτΠ και συστηματοποίησε τη διαδικασία διαγραφής κλαπέντων οχημάτων. Σύνοψη διαμεσολάβησης
 • Με έγγραφό του το Υπουργείο Οικονομίας & Οικονομικών ενημέρωσε τον ΣτΠ για τις απόψεις και τις ενέργειες των υπηρεσιών του σχετικά με τις παρατηρήσεις και προτάσεις που διατύπωσε η Αρχή στην Ετήσια Έκθεση 2005.

 

Υιοθέτηση θέσεων του ΣτΠ από τα δικαστήρια

 • Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου καταδίκασε την Ελλάδα (PDF 186 KB) για τις συνθήκες κράτησης αλλοδαπού σε αστυνομικό κρατητήριο της Λάρισας. Ο ΣτΠ, ο οποίος είχε παρέμβει  προ διετίας για την αποφυλάκιση του ίδιου αλλοδαπού, επισήμανε (PDF 27 KB) ότι η καταδίκη θα είχε αποφευχθεί, εάν η διοίκηση εγκαίρως είχε λάβει υπόψη τις εισηγήσεις του.
 • Το ΣτΕ έκρινε παράνομη την άρνηση της διοίκησης να τροποποιήσει το ρυμοτομικό σχέδιο της Ξάνθης βάσει του οποίου έκταση καλυπτόμενη από δασική βλάστηση χαρακτηρίστηκε ως χώρος για την ανέγερση διδακτηρίου, χωρίς να εξαντληθεί η αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων (απόφαση υπ' αριθ. 2697/2006). Την ίδια θέση είχε διατυπώσει και ο ΣτΠ κατά τη διερεύνηση σχετικής υπόθεσης.

Η Διοίκηση δεν αποδέχεται τις προτάσεις του ΣτΠ

Ο ΣτΠ, σε επανειλημμένες παρεμβάσεις του προς το γραφείο του Υπουργού Αιγαίου & Νησιωτικής Πολιτικής, επισήμανε την υποχρέωση γραπτής απάντησης σε αιτήσεις κατοίκων της Τήλου σχετικά με την ακτοπλοϊκή συγκοινωνία τοπικών γραμμών του Αιγαίου. Τελικώς, ο Υπουργός ενημέρωσε τηλεφωνικά τον ίδιο τον ΣτΠ, ότι δεν προτίθεται να απαντήσει ευθέως στους ενδιαφερόμενους, επικαλούμενος επικείμενη διαδικασία ενώπιον της Βουλής για το ζήτημα. Κατόπιν της εξέλιξης αυτής, ο ΣτΠ προέβη στη δημοσιοποίηση (PDF 59 KB) της μη αποδοχής των προτάσεών του (άρθρο 4, παρ. 6, ν. 3094/2003).

Εκδηλώσεις - Ημερίδες

Επιστήμονες του Συνηγόρου του Παιδιού συμμετείχαν:

 • σε στρογγυλή τράπεζα με θέμα «Βία κατά των παιδιών μέσα στην οικογένεια: αναθεωρώντας παλιές προσεγγίσεις - σχεδιάζοντας νέες προοπτικές» στο πλαίσιο του 18ου Πανελλήνιου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας που πραγματοποιήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτη (Σεπτέμβριος)
 • στο Πανελλήνιο Συνέδριο με θέμα «Μαθησιακές Δυσκολίες: Δικαίωμα στη ζωή, δικαίωμα στη γνώση» που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη από τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Δυσλεξία και Μαθησιακά Προβλήματα (Νοέμβριος).

Η Βοηθός Συνήγορος κυρία Χρύσα Χατζή συμμετείχε σε ημερίδα που διοργάνωσε η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων στην Αθήνα με θέμα «Κεραίες κινητής τηλεφωνίας: υπεύθυνος διάλογος για την έγκυρη ενημέρωση και την προστασία των πολιτών».

Επίσης, ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού και στελέχη του Συνηγόρου του Παιδιού:

 • συζήτησαν με μαθητές και εκπαιδευτικούς του 4ου Γυμνασίου Ασπροπύργου, του παραρτήματος του 10ου Δημοτικού Σχολείου Γκορυτσάς Ασπροπύργου, στο οποίο φοιτούν παιδιά Ρομά, του 2ου Επαγγελματικού Λυκείου Νέας Σμύρνης και του Γυμνασίου, του Γενικού Λυκείου και του ΤΕΕ Φηρών, Σαντορίνης,
 • συμμετείχαν σε στρογγυλή τράπεζα που διοργάνωσε το Ελληνικό Συμβούλιο για τους Πρόσφυγες με θέμα «Ασυνόδευτοι Ανήλικοι. Προβλήματα και προοπτικές» με σκοπό την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για τους ασυνόδευτους ανήλικους (Σεπτέμβριος),
 • συμμετείχαν ως επιμορφωτές στο διήμερο σεμινάριο για τη σωματική τιμωρία στα παιδιά, που διοργανώθηκε από το Ινστιτούτο Κοινωνικής Προστασίας και Αλληλεγγύης, στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του Δικτύου για την Πρόληψη και Καταπολέμηση της Σωματικής Τιμωρίας στα Παιδιά (Νοέμβριος).

 

Αυτοψίες

Στο πλαίσιο της προετοιμασίας σχετικού πορίσματος, κλιμάκιο του ΣτΠ διενήργησε αυτοψία στο Υποθηκοφυλακείο Πειραιά, όπου διαπίστωσε πλημμελείς συνθήκες τήρησης και ενημέρωσης των σχετικών βιβλίων, με σοβαρότατες συνέπειες  για την ασφάλεια των συναλλαγών.

Κλιμάκιο του ΣτΠ διενήργησε αυτοψίες σε καταυλισμό Ρομά στον Δήμο Εχεδώρου του νομού Θεσσαλονίκης και συναντήθηκε με εκπροσώπους των τοπικών αρχών και με άλλους φορείς. Συζητήθηκαν ζητήματα στέγασης και διαβίωσης των κατοίκων.

Υπηρεσίες ιστοσελίδας

 • Στην ιστοσελίδα του ΣτΠ δημιουργήθηκε ένας νέος δικτυακός τόπος με τίτλο Ο Συνήγορος του Πολίτη για το Περιβάλλον. Με την πρωτοβουλία αυτή εφαρμόζεται από την πλευρά του ΣτΠ η σύμβαση του Aαrhus (1998) και η Οδηγία 2003/4/ΕΚ, με την οποία κατοχυρώνεται το δικαίωμα πρόσβασης του πολίτη σε περιβαλλοντικές πληροφορίες που κατέχουν οι δημόσιες αρχές και επιβάλλεται η προώθηση της οικολογικής παιδείας και ευαισθητοποίησης. Δελτίο τύπου (PDF 27 KB)
 • Αναρτήθηκαν στην ιστοσελίδα του ΣτΠ κείμενα εργασίας με γενικό τίτλο Επιχειρηματικότητα και Δημόσια Διοίκηση. Στα εν λόγω κείμενα καταγράφεται η εμπειρία του ΣτΠ σχετικά με τις επιπτώσεις της κακοδιοίκησης στην ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας.  Παρατίθενται επίσης οι νομοθετικές-οργανωτικές προτάσεις που έχει απευθύνει ο ΣτΠ προς τη διοίκηση σχετικά με θέματα φορολογίας, χωροθέτησης και αδειοδότησης επιχειρήσεων, ασφάλισης εργαζομένων, πρόσβασης στην αγορά εργασίας κ.λπ.

Συναντήσεις εργασίας - Επισκέψεις

 • Στο πλαίσιο συνεργασίας των δύο ανεξαρτήτων αρχών για θέματα ανηλίκων, το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης κάλεσε τον Βοηθό Συνήγορο για τα Δικαιώματα του Παιδιού να συμμετάσχει σε σύσκεψη ολομέλειας σχετικά με την προβολή από τηλεοπτικούς σταθμούς περιστατικού που έλαβε χώρα σε σχολείο της Αμαρύνθου. Ο κ. Μόσχος αναφέρθηκε στην ψυχολογική πίεση που ασκήθηκε στους μαθητές, λόγω της συνεχούς παρουσίας των τηλεοπτικών καναλιών στο σχολείο τους, έτσι όπως καταγράφηκε σε αυτοψία που διενήργησε κλιμάκιο του ΣτΠ στην περιοχή. Τα στελέχη του ΣτΠ συναντήθηκαν με τον Διευθυντή του Ενιαίου Λυκείου Αμαρύνθου και με αξιωματικούς της Ασφάλειας Χαλκίδας. Κατά την αυτοψία διαπιστώθηκαν προβλήματα σχετικά με τις μαρτυρικές καταθέσεις και τους χώρους κράτησης ανηλίκων. Για τον χειρισμό της υπόθεσης από τις εμπλεκόμενες διοικητικές υπηρεσίες και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχει διαταχθεί από τον ΣτΠ αυτεπάγγελτη έρευνα (Νοέμβριος).
 • Στελέχη του ΣτΠ συμμετέχουν σε επιτροπή που έχει συσταθεί από το Υπουργείο Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας για την αναθεώρηση του Ν. 2643/1998 που αφορά τις υποχρεωτικές τοποθετήσεις στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα ατόμων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού. Τον Ιούνιο 2005 ο ΣτΠ είχε εκδώσει σχετική Ειδική Έκθεση (PDF, 808 KB).
 • Συνάντηση εργασίας στο Υπουργείο Εθνικής Παιδείας & Θρησκευμάτων μεταξύ στελεχών του Υπουργείου και του ΣτΠ. Θέμα της σύσκεψης ήταν η δυνατότητα λήψης πρόσθετων μέτρων για την προστασία των μαθητών από τις πιθανές επιπτώσεις της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας που εκπέμπουν οι εγκατεστημένες κοντά σε σχολικά συγκροτήματα κεραίες κινητής τηλεφωνίας (Νοέμβριος).
 • Συνάντηση εργασίας του ΣτΠ με στελέχη των Υπουργείων Οικονομίας & Οικονομικών καθώς και Υγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης με θέμα τη χορήγηση φορολογικής απαλλαγής σε άτομα που πάσχουν από μετατραυματική παραπληγία. Συζητήθηκαν επίσης ζητήματα που αφορούν την εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη της ολικής τύφλωσης και του ποσοστού αναπηρίας από βαριές κινητικές αναπηρίες, νοητική καθυστέρηση, φυσική αναπηρία ή ψυχική πάθηση (Νοέμβριος).
 • Συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Αρχής του ΣτΠ κ. Γιώργου  Καμίνη και του Βοηθού Συνηγόρου κ. Ανδρέα Τάκη με τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Δημόσιας Τάξης κ. Κων/νο Αιλιανό και κλιμάκιο επιτελικών αξιωματικών της ΕΛ.ΑΣ για σειρά θεμάτων που έχουν απασχολήσει τον ΣτΠ, όπως η πειθαρχική διερεύνηση καταγγελιών κατά αστυνομικών, η αστυνόμευση συναθροίσεων, η έκδοση διαβατηρίων και Ειδικών Δελτίων Ταυτότητας Ομογενούς, οι άδειες διαμονής αλλοδαπών, οι αιτήσεις πολιτικού ασύλου, οι συνθήκες κράτησης, οι προϋποθέσεις απέλασης και η διαγραφή αλλοδαπών από τον κατάλογο ανεπιθύμητων (Νοέμβριος).
 • Σε συνέχεια της ημερίδας που είχε διεξαχθεί πριν από ένα χρόνο στη Λάρισα με θέμα «Ο πολίτης απέναντι στις ΔΕΥΑ - Προβλήματα και Προοπτικές», πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ στελεχών του ΣτΠ και εκπροσώπων της Ένωσης Δημοτικών Επιχειρήσεων Ύδρευσης και Αποχέτευσης. Συζητήθηκαν θέματα σχετικά με τη νομιμότητα των πράξεων καθορισμού των τιμολογίων των επιχειρήσεων αυτών, τις κλιμακούμενες χρεώσεις, τη χρέωση ελάχιστης κατανάλωσης ανά λογαριασμό, τον περιορισμό της ευθύνης των ιδιοκτητών ακινήτων αναφορικά με τις οφειλές των μισθωτών τους και την ανάγκη συνεχούς και πλήρους ενημέρωσης των καταναλωτών - πελατών τους (Δεκέμβριος).
 • Ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού και μέλη του επιστημονικού προσωπικού συναντήθηκαν στην Κομοτηνή με τον Νομάρχη, τον Δήμαρχο, τον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης, προϊσταμένους διευθύνσεων εκπαίδευσης και εκπροσώπους της νομαρχιακής υπηρεσίας πρόνοιας και του Κέντρου Διάγνωσης Αξιολόγησης και Υποστήριξης και συζήτησαν θέματα ανηλίκων. Επίσης, συνάντησαν τον Μουφτή Κομοτηνής, με τον οποίο συζήτησαν για υπόθεση μουσουλμάνου ανηλίκου. Επισκέφθηκαν το 3ο Δημοτικό Μειονοτικό Σχολείο, όπου συζήτησαν με εκπαιδευτικούς και μαθητές της ΣΤ' Τάξης. Τέλος, επισκέφθηκαν το Κέντρο Παιδικής Μέριμνας Αρρένων Δράμας και την Παιδόπολη «Άγιος Γεώργιος» Καβάλας (Δεκέμβριος). 
 • Στελέχη του Κύκλου Κοινωνικής Προστασίας συμμετείχαν ως εκπαιδευτές στα σεμινάρια επιμόρφωσης των νεοπροσληφθέντων υπαλλήλων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τα οποία διεξάγονται με τη συνεργασία του Εθνικού Κέντρου Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης και του Ινστιτούτου Επιμόρφωσης (Οκτώβριος- Δεκέμβριος).

 

Διεθνή

Στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής συνεργασίας για την προάσπιση των δικαιωμάτων του παιδιού, διεξήχθησαν τον Σεπτέμβριο στην Αθήνα:

H Ετήσια Διάσκεψη του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC) στην οποία συμμετείχαν μέλη του Δικτύου και παρατηρητές - υπό ένταξη μέλη και υιοθετήθηκε Δημόσια Θέση του ENOC για τα Ασυνόδευτα Παιδιά στην Ευρώπη

Διήμερο διεθνές συνέδριο με θέμα «Το έργο των Συνηγόρων για τα Δικαιώματα του Παιδιού» που συνδιοργάνωσαν ο Έλληνας ΣτΠ, ο Επίτροπος για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα του Συμβουλίου της Ευρώπης και ο Ρώσος ΣτΠ.

 

Σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Προγράμματος «Οικοδομώντας μια Ευρώπη για τα παιδιά και με τα παιδιά», του Συμβουλίου της Ευρώπης, ο Συνήγορος του Παιδιού διοργάνωσε τον Οκτώβριο ενημερωτική συνάντηση . Στη συνάντηση συμμετείχαν εκπρόσωποι επιλεγμένων φορέων, υπουργείων, υπηρεσιών και ΜΚΟ με θέμα «Ευρωπαϊκή και Εθνική Στρατηγική για τα Δικαιώματα του Παιδιού». Παρουσιάσθηκαν το περιεχόμενο και η φιλοσοφία του εν λόγω προγράμματος και διαπιστώθηκε η μεγάλη ανάγκη για τη συγκρότηση Εθνικού Σχεδίου Δράσης για το παιδί στην Ελλάδα.

Τον Οκτώβριο, ο Βοηθός Συνήγορος για τα Δικαιώματα του Παιδιού, κ. Γιώργος Μόσχος με την ιδιότητα του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Συνηγόρων του Παιδιού (ENOC), επισκέφθηκε το Κίεβο Ουκρανίας, με σκοπό να προωθήσει τη δημιουργία Συνηγόρου του Παιδιού στην Ουκρανία, σύμφωνα με τα πρότυπα που έχει θεσπίσει το ENOC. 

Ο ΣτΠ συμμετέσχε στην ελληνική αντιπροσωπεία του "Human Dimension Implementation Meeting" που διεξήχθη τον Οκτώβριο στη Βαρσοβία υπό την αιγίδα του Οργανισμού για την Ασφάλεια & τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ).

Μετά από επίσκεψή της στην Ελλάδα, στο πλαίσιο της οποίας είχε λάβει μέρος σε ενημερωτική συνάντηση στα γραφεία του ΣτΠ (βλέπε Newsletter Ιανουαρίου 2006), η Επιτροπή του Συμβουλίου της Ευρώπης κατά των βασανιστηρίων έδωσε στη δημοσιότητα έκθεση, η οποία περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θέματα συνθηκών κράτησης σε φυλακές, σε χώρους διαμονής αιτούντων άσυλο και σε χώρους κράτησης συλληφθέντων για παράνομη είσοδο στη χώρα.

Η Βοηθός Συνήγορος του Κύκλου Ποιότητας Ζωής κυρία Χρύσα Χατζή συμμετείχε : (α) σε συνέδριο που διοργάνωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή από κοινού με τον Ombudsman της ΠΓΔΜ με θέμα «Η συνεργασία με τον Ombudsman ως παράγοντας για την ανάπτυξη της δημοκρατίας» στα Σκόπια στις 20 και 21 Νοεμβρίου και (β) σε Στρογγυλή Τράπεζα με θέμα «Πολυπολιτισμική διοίκηση-Διασφαλίζοντας την ετερομορφία», στο πλαίσιο του 4ου Συνεδρίου για την Ποιότητα της Δημόσιας Διοίκησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση που διοργάνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών της Φινλανδίας στο Τάμπερε στις 27 και 28 Σεπτεμβρίου.

 

Πρόγραμμα «Ευνομία»

Στις 14-16 Σεπτεμβρίου ο ΣτΠ, σε συνεργασία με τους ομολόγους του της ΠΓΔΜ και της Καταλωνίας, διοργάνωσε σεμινάριο εργασίας στην Οχρίδα της ΠΓΔΜ με θέμα «Ο Συνήγορος του Πολίτη ως φορέας διοικητικής μεταρρύθμισης». Στο σεμινάριο συμμετείχε αντιπροσωπεία του Ευρωπαίου Διαμεσολαβητή καθώς και εκπρόσωποι από τους ομόλογους θεσμούς Αυστρίας, Αλβανίας, Βοσνίας, Βουλγαρίας, Κοσόβου, Μαυροβουνίου, Ολλανδίας, Σερβίας, Σλοβενίας. Συμμετείχαν επίσης εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη.

Στις 18-19 Σεπτεμβρίου διοργανώθηκε στην Πρίστινα εκπαιδευτικό σεμινάριο για τα στελέχη του ΣτΠ του Κοσσόβου. Σκοπός του σεμιναρίου ήταν η ενημέρωση για τον χειρισμό υποθέσεων περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος, καθώς και η αξιοποίηση της σχετικής γνώσης και εμπειρίας του Έλληνα ΣτΠ.

Στις 26-27 Οκτωβρίου στέλεχος του ΣτΠ συμμετείχε σε σεμινάριο με θέμα «Προστασία του Περιβάλλοντος και Ανθρώπινα Δικαιώματα», που διοργάνωσε ο ΣτΠ της Επαρχίας της Βοϊβοδίνας στη Δημοκρατία της Σερβίας.

Σε περίπτωση που δεν µπορείτε να διαßάσετε αυτό το ηλεκτρονικό ενημερωτικό δελτίο, ή επιθυμείτε να διαβάσετε παλαιότερα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του Συνηγόρου του Πολίτη.

Συνήγορος του Πολίτη - Copyright 2006
Χατζηγιάννη Μέξη 5, 115 28 Αθήνα
Tηλ. 213 1306 600

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή