Βοηθός Συνήγορος

Καλλιόπη Λυκοβαρδή

 

Η Καλλιόπη Λυκοβαρδή είναι νομικός, με ειδίκευση σε θέματα προστασίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου. Σπούδασε στην Αθήνα (πτυχίο νομικής Ε.Κ.Π.Α) και στο Παρίσι (DEA: Droits de l’homme et libertés publiques, Paris X- Nanterre). Άσκησε δικηγορία, χειριζόμενη κυρίως υποθέσεις δημοσίου και ποινικού δικαίου. Από το 1998, έτος έναρξης της λειτουργίας του Συνηγόρου του Πολίτη, εργάστηκε ως μέλος του επιστημονικού προσωπικού της Αρχής στον Κύκλο Δικαιωμάτων του Ανθρώπου. Το 2009 εκλέχθηκε για πρώτη φορά μέλος του ΔΣ του Ευρωπαϊκού Δικτύου των φορέων προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης (Equinet) και από το 2015 διάγει δεύτερη θητεία. Το 2014 ορίστηκε συντονίστρια της διακυκλικής ομάδας του Συνηγόρου του Πολίτη για την καταπολέμηση των διακρίσεων στο πλαίσιο της ειδικής του αρμοδιότητας ως φορέα προώθησης και εποπτείας της αρχής της ίσης μεταχείρισης. Tο 2016 ορίστηκε εκπρόσωπος του Συνηγόρου του Πολίτη στο Εθνικό Συμβούλιο κατά του Ρατσισμού και της Μισαλλοδοξίας. Έχει συμμετάσχει ως εισηγήτρια και ως εμπειρογνώμονας σε σημαντικό αριθμό συνεδρίων, ημερίδων,  σεμιναρίων και ομάδων εργασίας  για θέματα σχετιζόμενα με την προστασία των δικαιωμάτων του ανθρώπου, την καταπολέμηση των διακρίσεων, του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού και έχει δημοσιεύσει σχετικά επιστημονικά άρθρα και μελέτες εντός και εκτός Ελλάδας.

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή