Φύλο και Εργασιακές Σχέσεις : Ειδική Έκθεση 2011

Φύλο και Εργασιακές Σχέσεις : Ειδική Έκθεση 2011

Περιγραφή

Η Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη «Φύλο και Εργασιακές Σχέσεις 2011» περιλαμβάνει την εμπειρία του Συνηγόρου ως φορέα παρακολούθησης και προώθησης της εφαρμογής της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την εργασία και εκδίδεται βάσει ειδικής νομοθετικής αρμοδιότητας (άρθρο 25 παρ. 8 του ν. 3896/2010). Φέτος έχει ενσωματωθεί στην Ετήσια Έκθεση 2011 του Συνηγόρου του Πολίτη. Εστιάζει σε μία πρώτη αποτίμηση της επίδρασης της οικονομικής κρίσης στις διακρίσεις λόγω φύλου στην εργασία, στη συνεργασία του Συνηγόρου και του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) για την επίλυση εργασιακών διαφορών στον ιδιωτικό τομέα και στις μεθόδους και τα αποτελέσματα της διαμεσολάβησης του Συνηγόρου για την άρση των διακρίσεων στο δημόσιο τομέα. Επίσης, παρουσιάζεται ο ρόλος του Συνηγόρου ως φορέα για την προώθηση της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανδρών και γυναικών, ιδίως μέσα από τη συνεργασία του με τη Γενική Γραμματεία Ισότητας, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για το Φύλο και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή