Φύλο και Εργασιακές σχέσεις: Ειδική Έκθεση 2015

Φύλο και Εργασιακές σχέσεις: Ειδική Έκθεση 2015

Περιγραφή

Στον δημόσιο τομέα ενσωματώνεται μεν η ευρωπαϊκή νομοθεσία για την ίση μεταχείριση μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την εργασία, αλλά η συνήθως πρόχειρη και κατά λέξη ενσωμάτωση, χωρίς μελέτη και προσαρμογή στα εγχώρια δεδομένα, οδηγεί σε πλημμελή εφαρμογή. Από την άλλη πλευρά, οι απασχολούμενοι στον ιδιωτικό τομέα διστάζουν να διεκδικήσουν τα εργασιακά τους δικαιώματα ή παραιτούνται μερικώς από αυτά, υπό τον φόβο της πιθανής απώλειας της θέσης εργασίας τους είτε της απώλειας του συνόλου των δικαιωμάτων τους, λόγω της οικονομικής δυσπραγίας των εργοδοτών.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή