Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις: Μάιος 2008-Απρίλιος 2009

Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις

Περιγραφή

Παρουσίαση των σημαντικότερων εξελίξεων στον τομέα της ισότητας μεταξύ ανδρών και γυναικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα. Αξιολόγηση της εφαρμογής του νέου νόμου 3488/06 για την ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις, από την έναρξη λειτουργίας του νέου Κύκλου για την Ισότητα των Φύλων (Μάιος 2008), έως και τον Απρίλιο του 2009.

Συνοδευτικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή