Συζήτηση της Ειδικής Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το φύλο και τις εργασιακές σχέσεις στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

Συζήτηση της Ειδικής Έκθεσης του Συνηγόρου του Πολίτη για το φύλο και τις εργασιακές σχέσεις στην Επιτροπή Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου της Βουλής

Στα μέλη της Ειδικής Μόνιμης Επιτροπής Ισότητας, Νεολαίας και Δικαιωμάτων του Ανθρώπου παρουσίασε η Συνήγορος του Πολίτη, κυρία Καλλιόπη Σπανού την σχετική Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για το έτος 2012, κατά τη συνεδρίαση της επιτροπής την 19η Απριλίου.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

Αρχή



Εργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή