Ίση Μεταχείριση : Ειδική Έκθεση 2011

Ίση Μεταχείριση : Ειδική Έκθεση 2011

Η παρούσα έκθεση αποτυπώνει τη δράση του Συνηγόρου το έτος 2011 ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης ανεξαρτήτως φυλετικής ή εθνοτικής καταγωγής, θρησκευτικών ή άλλων πεποιθήσεων, αναπηρίας, ηλικίας ή γενετήσιου προσανατολισμού, σύμφωνα με την κατά τον Ν.3304/2005 αρμοδιότητά του.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή