Ειδική Ετήσια Εκθέση για την Ίση Μεταχείριση, 2010

Ο Συνήγορος του Πολίτη Φορέας Προώθησης της Αρχής της Ίσης Μεταχείρισης Ειδική Ετήσια Εκθέση για την Ίση Μεταχείριση

Η παρούσα ειδική έκθεση αποτυπώνει τη δράση του Συνηγόρου του Πολίτη, ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρισης, για έκτη συνεχόμενη χρονιά μετά την ανάθεση στην Ανεξάρτητη Αρχή της σχετικής αρμοδιότητας για τον δημόσιο τομέα με τις διατάξεις του Ν. 3304/2005.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή