«Οι διακρίσεις σταματούν εδώ!» - Νέο φυλλάδιο του ΣτΠ

«Οι διακρίσεις σταματούν εδώ!» - Νέο φυλλάδιο του ΣτΠ

 

Η έκδοση του φυλλαδίου υποστηρίζεται από το Πρόγραμμα "Progress" της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Απασχόληση και την Κοινωνική Αλληλεγγύη (2007-2013). Το πρόγραμμα δημιουργήθηκε ως συμβολή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ στους τομείς της απασχόλησης και των κοινωνικών υποθέσεων, όπως αυτοί ορίζονται στην Κοινωνική Ατζέντα, και με αυτό τον τρόπο συμβάλει στην επίτευξη της Στρατηγικής της Λισαβόνας. Το φυλλάδιο διανεμήθηκε πανελλαδικά σε 75.000 αντίτυπα μέσα από free press έντυπο.

Συμπληρωματικά Αρχεία

  • 1 - 334 KB
  • 2 - 403 KB
  • 3 - 970 KB
  • 4 - 983 KB
  • 5 - 994 KB
  • 6 - 428 KB

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή