Θετικό βήμα η καταγραφή των περιπτώσεων διάκρισης λόγω ηλικίας στις προσλήψεις στο δημόσιο

Θετικό βήμα η καταγραφή των περιπτώσεων διάκρισης λόγω ηλικίας στις προσλήψεις στο δημόσιο

Ο Συνήγορος του Πολίτη, θεωρεί σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να ζητήσει την καταγραφή όλων των διατάξεων που παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω ηλικίας, στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.Ο Συνήγορος του Πολίτη, θεωρεί σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να ζητήσει την καταγραφή όλων των διατάξεων που παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω ηλικίας, στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, θεωρεί σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να ζητήσει την καταγραφή όλων των διατάξεων που παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω ηλικίας, στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.
Ο Συνήγορος του Πολίτη, θεωρεί σημαντική την πρωτοβουλία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης να ζητήσει την καταγραφή όλων των διατάξεων που παραβιάζουν την αρχή της ίσης μεταχείρισης λόγω ηλικίας, στις διαδικασίες πρόσληψης προσωπικού στο δημόσιο και στον ευρύτερο δημόσιο τομέα.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή