Ειδική έκθεση: Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις

Ειδική έκθεση: Ίση μεταχείριση ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και τις εργασιακές σχέσεις: δεύτερη ειδική έκθεση, Ιούνιος 2009-Δεκέμβριος 2010

Η Ετήσια Ειδική Έκθεση του Συνηγόρου του Πολίτη για την περίοδο Ιουνίου 2009-Δεκεμβρίου 2010 περιλαμβάνει την εμπειρία του Συνηγόρου ως φορέα προώθησης της αρχής της ίσης μεταχείρησης μεταξύ ανδρών και γυναικών στην απασχόληση και την εργασία για την περίοδο αυτή και αποτελεί συνέχεια της Ειδικής Ετήσιας Έκθεσης του 2008. Ο κεντρικός φάκελος περιλαμβάνει μια πλήρη ανάπτυξη του θέματος των γονικών αδειών στο δημόσιο τομέα, με αναφορά σε ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία και νομολογία, καθώς και στην περιπτωσιολογία του Συνηγόρου. Επιπλέον, η έκθεση περιλαμβάνει την εμπειρία του Συνηγόρου από τον ιδιωτικό τομέα, με εστίαση στην προστασία της εγκυμοσύνης και της μητρότητας.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή