Ο Συνήγορος του Πολίτη για τη σεξουαλική παρενόχληση

Η εμπειρία του Συνηγόρου του Πολίτη στο θέμα της σεξουαλικής παρενόχλησης κατά το διάστημα 2006-2010

Βαίνουν αυξανόμενες οι καταγγελίες για σεξουαλική παρενόχληση σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα, αν και εξακολουθούν να αντιπροσωπεύουν ένα μικρό ποσοστό από το σύνολο των καταγγελιών. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, αντιμετωπίζεται δυσκολία ως προς την κατάθεση στοιχείων που πιθανολογούν την ύπαρξη παράνομης συμπεριφοράς. Παρ όλα αυτά, υπάρχει η δυνατότητα επιτόπιας διερεύνησης από το Συνήγορο του Πολίτη για την αξιολόγηση του ζητήματος.
Η σπουδαιτότητα του ρόλου του Συνηγόρου του Πολίτη εντοπίζεται στη διενέργεια έρευνας κατόπιν συνεργασίας με το Σ.ΕΠ.Ε.,στην έγγραφη σύσταση του καταγγελόμενου και τέλος στην ενημέρωσή του για τις νομικές συνέπειες μιας πράξης σεξουαλικής παρενόχλησης.
Απώτερος στόχος αποτελεί, η αποκατάσταση ενός αξιοπρεπούς και φιλικού εργασιακού περιβάλλοντος.

Συμπληρωματικά Αρχεία

Σχετικές Τοποθεσίες

ΑρχήΕργαλεία


Δείτε επίσης

Αρχή

Αρχή


Αρχή